Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

30 Μαρτίου 2016
Τη σημαντικότητα του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρικκαίων αναδεικνύει η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Τα μέλη της – πολίτες και φορείς – θα συνεδριάσουν για δεύτερη φορά σε σύντομο διάστημα, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για το Στρατηγικό αυτό Σχέδιο. Πρόκειται Continue Reading Το Επιχειρησιακό Σχέδιο στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

για Σχέδιο που έχει εκπονηθεί από το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και το οποίο αφορά στην πορεία του Δήμου Τρικκαίων την πενταετία 2014 – 2019. Στις 270 σελίδες του, περιγράφονται οι βασικές δράσεις του Δήμου για το επόμενο διάστημα και ήδη οι εκπρόσωπο των φορέων έχουν  λάβει τη σχετική πρόσκληση. Η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις  4/4/2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00.
Το Στρατηγικό Σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ενότητα «Συμμετέχω» και είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους.

Από το γραφείο Τύπου