Δήμος Τρικκαίων

Το καλοκαίρι αποκτά αποχέτευση ο Πυργετός

24 Φεβρουαρίου 2021

Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ολοκληρώσει η ΔΕΥΑΤ ένα πολύ μεγάλο έργο για τους κατοίκους του Πυργετού: την αποχέτευση της συνοικίας. Το έργο με 3.900.000 € (χωρίς τον ΦΠΑ) από χρήματα της ΔΕΥΑΤ, αποδεικνύει τη δυνατότητα της επιχείρησης να υλοποιεί έργα σημαντικά για τον Δήμο Τρικκαίων.


Η «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό Πυργετού» γίνεται με το σύστημα «vaccum», λόγω των κλίσεων και του υδροφόρου ορίζοντα.
Με το εν λόγω σύστημα, αποφεύγονται οι εκσκαφές σε μεγάλα βάθη, η πρόσθετη ταλαιπωρία στους κατοίκους – ειδικά στους στενούς δρόμους του οικισμού -, η δημιουργία προβλημάτων (πιθανώς και στατικότητας) στα παρακείμενα κτίσματα.
Το έργο καλύπτει το σύνολο σχεδόν του οικισμού και αφορά σε σχεδόν 450 οικίες.
Πρακτικά το δίκτυο χωρίζεται σε τρεις κύριους κλάδους που θα καταλήγουν σε ένα αντλιοστάσιο κενού στο νοτιοανατολικό άκρο του Πυργετού. Στη συνέχεια τα λύματα θα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό σε υφιστάμενο φρεάτιο αποχέτευσης ακαθάρτων. Στην εργολαβία προβλέπεται η εγκατάσταση 206 φρεατίων συλλογής (αναρρόφησης) με βαλβίδα κενού.
Τμήμα του έργου επισκέφθηκαν, ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης, Χρήστος Αναστασίου. Αμφότεροι τόνισαν, πόσο σημαντικό είναι, το να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις για την κατασκευή υποδομών και για το συγκεκριμένο δίκτυο στον Πυργετό.

Από το γραφείο Τύπου