Δήμος Τρικκαίων

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων για τον κανονισμό πυροπροστασίας

10 Ιουλίου 2024

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ομόφωνα στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2024 εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα :

Όλος ο λαός έχει πλέον καταλάβει πως η εγκύκλιος για την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων μεταφέρει στους ιδιοκτήτες σπιτιών που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δάσος την ευθύνη της προστασίας των σπιτιών τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών, στην έκδοση με δικά τους έξοδα “Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα”, καθώς και στη λήψη όλων των μέτρων που προβλέπουν οι διατάξεις όπως “…στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης…”. Ταυτόχρονα απειλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόστιμα, ενώ η ύπαρξη ή μη της τεχνικής έκθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μην αποζημιωθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητα από πυρκαγιές.

Στην ίδια εγκύκλιο οι δήμοι καλούνται να καταχωρίζουν σε ειδικό μητρώο τα εν λόγω σπίτια, να συγκροτήσουν τριμελείς επιτροπές, να μεριμνήσουν… για την έγκαιρη εκπόνηση Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης. Φορτώνονται δηλαδή με επιπλέον αρμοδιότητες, τη στιγμή που οι ενισχύσεις των δήμων σε κρατική χρηματοδότηση και προσωπικό συνεχώς μειώνονται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων εκφράζει την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο και απαιτεί από την κυβέρνηση:

  • Να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την προστασία της ζωής του λαού, της λαϊκής περιουσίας, την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Η πυροπροστασία είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους.
  • Την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου και του κανονισμού που μεταφέρει τις ευθύνες και τα βάρη στους δήμους και τους δημότες.
  • Να διασφαλίσει το κράτος τις απαραίτητες υποδομές και τον εξοπλισμό κατάσβεσης χωρίς καμία επιβάρυνση στους δημότες.
  • Να εξασφαλιστεί έκτακτη χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για τη διαχείριση και προστασία των δασών σε όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς και ΟΤΑ.
  • Να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες της Δασικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής με μόνιμο προσωπικό. Να γίνουν προσλήψεις για μόνιμες θέσεις, με πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση και πλήρη εργασιακά δικαιώματα, και να καταργηθεί το αντιλαϊκό – αντεργατικό καθεστώς της εποχικής εργασίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  175/2024

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ    
  Ακριβές Απόσπασμα

Τρίκαλα 25/6/2024

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

 
     
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ