Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Το Σάββατο η λαϊκή αγορά βιομηχανικών προϊόντων

10 Μάρτιος 2016
Από το Τμήμα Εμπορίου και υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, γίνεται γνωστό στους πωλητές λαϊκών αγορών βιομηχανικών προϊόντων και στο καταναλωτικό Continue Reading Το Σάββατο η λαϊκή αγορά βιομηχανικών προϊόντων

κοινό, ότι λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας αντί στις 14/03/2016 θα δραστηριοποιηθούν το Σάββατο 12-03-2016.