Δήμος Τρικκαίων

Το VilaWatt ανάμεσα στις «πράσινες» πρωτοβουλίες του Δήμου Τρικκαίων

30 Ιανουαρίου 2022

Με πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη «πράσινων» υποδομών στα Τρίκαλα, προωθεί ο Δήμος Τρικκαίων την «πράσινη» πολιτική του.
Σε πρώτη φάση πρόκειται για το Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας VilaWatt και το 100 Neutral Cities by 2030. Στο μεν VilaWatt ο Δήμος ήδη συμμετέχει ως εταίρος, ενώ στη δεύτερη πρωτοβουλία, έχει ήδη κατατεθεί η σχετική αίτηση.
Νωρίτερα το 2021,
Ο Δήμος Τρικκαίων και οι πολίτες γενικότερα ενισχύουν τη συμμετοχή τους σε δράσεις για τη ανάδειξη περιβαλλοντικών ζητημάτων στην πόλη. Ενδεικτικά το 2021, κυριάρχησαν ο καθαρισμός του Αγιαμονιώτη ποταμού, η δενδροφύτευση στο «νησάκι» του πάρκου Ματσόπουλου, οι ποδηλατάδες, ο καθαρισμός καναλιών.
Πλέον, οι δράσεις εξειδικεύονται σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς στόχος του Δήμου Τρικκαίων είναι να μετάσχει ενεργά στην παγκόσμια πρακτική για σεβασμό στο περιβάλλον με πρακτικές και πραγματικές δράσεις.
Ετσι, στοχεύει στο να υλοποιήσει «πράσινες» λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Λύσεις που συνδυάζονται με τα έργα που ήδη υλοποιούνται (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, Πράσινο Σημείο, διπλασιασμός Βιολογικού Καθαρισμού, νέος ΣΜΑ κ.α.), αλλά και με υποδομές που θα δημιουργηθούν.
Σημαντικό εργαλείο προς αυτή την «πράσινη» μετάβαση είναι το Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας VilaWatt.
Αφορά στην ενεργειακή μετάβαση της πόλης, σε μία πόλη μηδενικών ρύπων και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Στο Δίκτυο αυτό – μέσω του προγράμματος URBACT- ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει μαζί με τους Δήμους Seraing (Βέλγιο), Nagykanizsa (Ουγγαρία) με επικεφαλής εταίρο την πόλη Viladecans (Ισπανία).
Το VilaWatt στοχεύει στο να σχεδιαστεί η στρατηγική ενεργειακής μετάβασης της πόλης και να δημιουργηθεί πλάνο «πράσινων» υποδομών και επενδύσεων. Τα έργα και οι σχετικές παρεμβάσεις του Δικτύου θα εξειδικευθούν και αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα.

Αναλαυτικά για το VilaWatt  ΕΔΩ