Δήμος Τρικκαίων

Τους πυλώνες του Σταδίου ελέγχει ο Δήμος Τρικκαίων

9 Δεκεμβρίου 2019

Σε έλεγχο των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Μια κίνηση ουσίας, για να φανεί, πρώτα πώς έχει η κατάσταση σχετικά με την παλαιότητά τους και στη συνέχεια, να γίνουν όσες ενέργειες χρειαστεί, ώστε οι πυλώνες να συντηρηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Ετσι, σε πρώτη φάση θα καταγραφούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα στη δομική κατάσταση και στη λειτουργική αρτιότητα των πυλώνων. Στη συνέχεια θα  γίνει η αξιολόγηση της δομικής τους επάρκειας, προκειμένου να ιεραρχήσει ο Δήμος Τρικκαίων – από άποψη χρόνου και κόστους – τις απαιτούμενες παρεμβάσεις ή και αντικαταστάσεις. Θα δημιουργηθεί, με τον τρόπο αυτόν, ένας μηχανισμός παρακολούθησης και συντήρησης των πυλώνων. Το έργο ονομάζεται «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων» και κοστίζει 13.700€, ενώ ανατίθεται στον μηχανικό κ. Β. Τεντολούρη.

Από το γραφείο Τύπου