Δήμος Τρικκαίων

Τρίκαλα - Γαλλία συμμαχία

20 Φεβρουαρίου 2017
Η κεντρική γέφυρα από Γάλλους μηχανικούς, ο Μύλος Ματσόπουλου από Γάλλους μηχανικούς… το «μικρό Παρίσι» είναι εδώ! Τα Τρίκαλα, πόλη με εμφανείς τις επαφές με τη χώρα του Διαφωτισμού, δεν θα μπορούσαν να μην συνεργαστούν με το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας.

Η διευθύντρια του οποίου, κ. Χρύσα Βουλγαράκη, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί (Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017) τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Μαζί της, η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Δημόσιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων κ. Βασιλική Ακράτου και Ευαγγελία Σύρου, αντιστοίχως.
Τα θέματα που συζητήθηκαν, ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας στον μορφωτικό πολιτιστικό τομέα, με βάση το πλήθος δράσεων που υλοποιεί το Γαλλικό Ινστιτούτο. Με δεδομένο ότι η κ. Βουλγαράκη είναι εντεταλμένη από την πρεσβεία της Γαλλίας για τα μορφωτικά ζητήματα, οι δράσεις έχουν μια ευρύτητα και μια ποικιλία, καλύπτοντας πεδία η μουσική, οι διαλέξεις, οι εκθέσεις κ.α.
Ο Δήμος Τρικκαίων, όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, θα ενισχύσει τη συνεργασία με τη Γαλλία διά του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας σε πλήθος ζητημάτων. Συζητήθηκαν, μάλιστα, και ειδικότερα θέματα για δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν σύντομα, σε σχέση με πρωτοβουλία της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την κλιματική αλλαγή, αλλά και με βάση έναν μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό.

Από το γραφείο Τύπου