Δήμος Τρικκαίων

Τρίκαλα: Πρώτος Δήμος στην Ελλάδα στην εφαρμοσμένη τεχνολογία

18 Ιανουαρίου 2017
Πανελλήνια αναγνώριση – ακόμη μία – για τον Δήμο Τρικκαίων σε επίπεδο καινοτομίας και τεχνολογίας. Και μάλιστα με πιθανότητα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πανευρωπαϊκό συνέδριο στη Μάλτα.

Ο Δήμος Τρικκαίων, με τη χρήση της τεχνολογίας επιδιώκει τη βελτίωση των απερχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους, με προφανή οφέλη για τον πολίτη. Έτσι, προχώρησε ήδη σε σειρά ενεργειών, που προσφέρουν σε πρώτη φάση μείωση του κόστους και ομαδοποίηση των εργασιών για ταχύτερα αποτελέσματα. Αυτές οι εργασίες, μαζί με όσες ετοιμάζονται, ήταν και το εφαλτήριο για να κερδίσει ο Δήμος τη μία από τις δύο θέσεις δημόσιων υπηρεσιών, σε διαγωνισμό που διεξήγε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τον Δεκέμβριο του 2016. Μετείχαν σε αυτόν (με τίτλο «Συμμετοχή δημοσίων υπηρεσιών και παρουσίαση καινοτόμων διοικητικών πρακτικών στο 9ο Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση») δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, περιφέρειες, Δήμοι. Ο μοναδικός Δήμος που επελέγη ήταν ο Δήμος Τρικκαίων. Και ο δεύτερος επιλεγείς φορέας ήταν η Περιφέρεια Κρήτης.
Ο διαγωνισμός ζητούσε από τους φορείς αυτούς, να υποβάλουν προτάσεις που θα παρουσιάζουν πρακτικές που σχεδιάζουν ή που εφαρμόζουν για τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας.
Τα κριτήρια της επιλογής των 2 καλύτερων προτάσεων αφορούσαν σε:

  • Συνάφεια της πρότασης με τα ζητούμενα για το συνέδριο.
  • Εφαρμοσιμότητα των περιγραφόμενων σημείων της.
  • Καινοτομία αναφορικά με όσα συμβαίνουν διεθνώς στο χώρο.
  • Ολοκληρωμένη προσέγγιση της σχεδιαζόμενης λύσης.
  • Βιωσιμότητα σε όρους χρόνου, χρήματος και αποδοχής.
  • Προσαρμογή / Διάχυση / Μεταφορά των σχεδιαζόμενων αποτελεσμάτων.

Η πρόταση που υποβλήθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων παρουσιάζει ουσιαστικά όσα υλοποιούνται στην εσωτερική αναδιοργάνωση του Δήμου, με γνώμονα την επάρκεια και την προτυποποίησή του.

Πλέον ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενικός εκπρόσωπος σε θέματα καλών πρακτικών για εφαρμογή της τεχνολογίας. Αποδεικνύεται, επομένως, ότι οι δράσεις για την εσωτερική του αναδιοργάνωση και επάρκεια, είναι στη σωστή κατεύθυνση και λαμβάνει υπόψη της σημερινές και μελλοντικές εθνικές προκλήσεις για τη Δημόσια Διοίκηση.

Σημειώνεται ότι, το αν θα παρουσιαστεί η πρακτική του Δήμου μας στο εν λόγω Συνέδριο, θα εξαρτηθεί πλέον από μια δεύτερη συγκριτική αξιολόγηση, η οποία διενεργείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), στο σύνολο των προτάσεων που υπεβλήθησαν από τα 28 κράτη μέλη.

Από το γραφείο Τύπου