Δήμος Τρικκαίων

Τρίκαλα: Υλοποιούνται οι αστικοί λαχανόκηποι στο πλαίσιο κυκλικής οικονομίας

21 Απριλίου 2022

 

Τις πρώτες εγκαταστάσεις των συστημάτων για αστικούς λαχανόκηπους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας πραγματοποίησε η ομάδα που υλοποιεί στα Τρίκαλα το έργο CIRC4FooD. Πρόκειται για έργο με στόχο την ανάπτυξη αγροδιατροφικών συστημάτων, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την κυκλική οικονομία, συνδυάζοντας την κομποστοποίηση και τη συλλογή όμβριων υδάτων.

Η ομάδα που υλοποιεί το έργο πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση στις 7 και 8 Απριλίου 2022 στα Τρίκαλα, όπου πραγματοποιούνται χώρα οι πιλοτικές δοκιμές των συστημάτων.  Βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η καταγραφή, αξιολόγηση και οριστικοποίηση των πρώτων εγκαταστάσεων και ο προγραμματισμός των μελλοντικών δράσεων/εγκαταστάσεων.

 

Σχετικά με το Έργο CIRC4FooD

Το CIRC4FooD είναι ένα έργο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», το οποίο προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα βασισμένο στην κυκλική οικονομία. Το σύστημα CIRC4FooD περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: έναν συλλέκτη βρόχινου νερού, έναν χώρο φύτευσης καλλιεργειών, έναν κάδο κομποστοποίησης και ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης κήπων και κομπόστ. Το σύστημα υλοποιείται με πιλοτικές δοκιμές, σε διάφορα μεγέθη και μορφές στα Τρίκαλα, σε  οικιακούς/αστικούς λαχανόκηπους, σε δημόσιο χώρο μεγάλης κλίμακας και σε δημοτικούς λαχανόκηπους σε διάφορες μορφές (φορητών πανεριών, αναφύτευση χώρων).

Η τεχνολογία «γεωργίας ακριβείας» που χρησιμοποιείται και στα 3 σημεία ενδιαφέροντος,  βοηθά τους πολίτες ως προς τις ανάγκες του κήπου, του κομπόστυ και του συστήματος συλλογής νερού, λειτουργώντας ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων στο ευρύτερο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη για την κατάσταση των στοιχείων του συστήματος, όπως την προετοιμασία κομπόστ και τα δοχεία νερού και παρέχει οδηγίες σε περίπτωση απόκλισης από τις βέλτιστες παραμέτρους.

Το έργο συντονίζει η εταιρεία AGENSO ενώ εταίροι του έργου είναι το ΕΠΙΣΕΥ, το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας και η E-TRIKALA Α.Ε

Από το γραφείο Τύπου