Δήμος Τρικκαίων

Τροποποίηση διακήρυξης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018

23 Ιανουαρίου 2018
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 966/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της διακήρυξης και παράτασης του διαγωνισμού τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 65868/01-12-2017 διακήρυξη ως προς τα κάτωθι σημεία: Τα άρθρα 1.3, 1.4, 1.6, 2.1.1, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9.1 και 2.2.9.2 της αρχικής διακήρυξης αντικαθίστανται ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 23/1/2018
Αριθ. Πρωτ.: 2204

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ_ΗΛΕΚΤΡ_Α_Β_Γ_Δ_Ε(ΤΡΟΠΟΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ_ΗΛΕΚΤΡ_ΣΤ_Ζ(ΤΡΟΠΟΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(ΤΡΟΠΟΠ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_7_02_2018_signed