Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τροποποίηση απόφασης αρμοδιότητας αντιδημάρχου

20 Αύγουστος 2018
Τροποποίηση της αριθμ. 239/2017 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» Continue Reading Τροποποίηση απόφασης αρμοδιότητας αντιδημάρχου

ATT00070