Δήμος Τρικκαίων

Τροποποίηση απόφασης αρμοδιότητας αντιδημάρχου

20 Αυγούστου 2018
Τροποποίηση της αριθμ. 239/2017 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων»

ATT00070