Δήμος Τρικκαίων

Βελτίωση και διαμόρφωση δρόμων στις Σπαθάδες

23 Μαρτίου 2021

Με ένα ακόμη έργο ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τις παρεμβάσεις στα χωριά. Αυτή τη φορά πρόκειται για τη  «Διαμόρφωση χώρων – βελτίωση προσβασιμότητας κοιμητηρίου Κοινότητας Σπαθάδων». Τη σχετική σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου και ο εκπρόσωπος της εταιρείας «Δημήτρης Σκαμάγκης». Το ποσό ανέρχεται σε 7.250€ (με ΦΠΑ) και ο εργολάβος προέκυψε από το σύστημα της ηλεκτρονικής κλήρωσης.
Το έργο αφορά σε εργασίες για τη διαμόρφωση οδών εντός των Σπαθάδων, με τα κατάλληλα υλικά, με δομικό πλέγμα και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Από το γραφείο Τύπου