Δήμος Τρικκαίων

Κέντρο Ελληνικής Μουσικής του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Τρικκαίων