Δήμος Τρικκαίων

Βήματα στο μέλλον: Στα Ελληνικά Κέντρα Ικανοτήτων για ενέργεια και 5G ο Δήμος Τρικκαίων

14 Ιουλίου 2021
Η μοναδική ελληνική πόλη που μετέχει στα Κέντρα, εξασφαλίζοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και έδαφος για νέες δραστηριότητες

Ποιοτικό βήμα για τον Δήμο Τρικκαίων με την ένταξή του – μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας e-trikala ΑΕ – σε δύο νέους συνεργατικούς σχηματισμούς του κράτους και της κοινωνίας: το Ελληνικό Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων και το Κέντρο Ικανοτήτων για Δίκτυα Επικοινωνιών 5ης γενιάς και επόμενων. Πρόκειται για σχήματα που ενεργοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη συμμετοχή πλήθους φορέων (πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς, μεγάλες επιχειρήσεις, αναπτυξιακοί οργανισμοί).
Ο Δήμος Τρικκαίων είναι η μοναδική πόλη της χώρας που μετέχει σε αυτά τα σχήματα, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία του στην υλοποίηση προγραμμάτων. Ταυτοχρόνως, όμως, τίθεται ένας ανώτερος ποιοτικώς στόχος: αυτός της προσέλκυσης επιχειρήσεων «έντασης γνώσης» (με μικρό αριθμό εργαζομένων και μέγιστη επιστημονική εξειδίκευση) που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στα Τρίκαλα.
Εξάλλου ήδη στα Τρίκαλα λειτουργεί το Gisemi, ως χώρος προώθησης της καινοτομίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για μετατροπή κτηρίου, από αποθήκες γεωργικών προϊόντων, σε χώρο ανάδειξης και λειτουργίας νεοφυών επιχειρήσεων.
Η ένταξη της e-trikala ΑΕ σε αυτά τα δύο Κέντρα Ικανότητας σηματοδοτεί την προσπάθεια του Δήμου Τρικκαίων να αξιοποιήσει την εμπειρία του και να μετάσχει σε δύο από τους πυλώνες που αναμορφώνουν το μέλλον: την ενέργεια και την τεχνολογία. Και στα δύο Κέντρα Ικανοτήτων, στόχος είναι η ένταξη των αποτελεσμάτων της γνώσης και της έρευνας, στην παραγωγή.

Τι θα κάνουν

Αναφορικά με την ενέργεια, προκρίνονται δράσεις που αφορούν σε ΑΠΕ, κτήρια χαμηλής κατανάλωσης, αποθήκευση ενέργειας, Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας. Ειδικά για τις «Έξυπνες Πόλεις», οι στόχοι αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, με δράσεις όπως: ηλεκτροκίνηση, βιώσιμες μεταφορές, βιώσιμη χρήση πόρων, εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, επεξεργασία  λυμάτων.

Αναφορικά με την τεχνολογία, όπου το Κέντρο έχει τον διακριτικό τίτλο π-ΝΕΤ, οι δράσεις σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών, καθώς και με ανάπτυξη προγραμμάτων βασισμένων στην τεχνολογία 5G, προς όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ενδεικτικά, θα πρόκειται για ανάπτυξη καινοτομιών για υλοποίηση από νεοφυείς επιχειρήσεις, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, προετοιμασία υπηρεσιών και εφαρμογών σχετικών με υπηρεσίες 5G, ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών λύσεων σε επιχειρήσεις.

Οι φορείς

Οι φορείς που μετέχουν στα δύο αυτά Κέντρα, είναι πολλοί και με ουσιαστική προσφορά και γνώση στους συγκεκριμένους τομείς. Ενδεικτικά το συνεργατικό σχήμα για την ενέργεια απαρτίζεται από ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, MOTOROIL EΛΛΑΣ Διυλιστήρια Κορίνθου, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΣΑ, Δαναός Ειδικοί Σύμβουλοι, HYDRUS,  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος.
Το δε π-ΝΕΤ έχει ως εταίρους, μεταξύ άλλων, τους ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, UNISYSTEMS, SPACE HELLAS, HELLENIC AMERICAN EDUCATION CENTER, WIND ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ΤΙΤΑΝ, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Dixons South East Europe, INFOQUEST, Qualtek κ.α.
Τα Κέντρα ενεργοποιήθηκαν μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και το μεν της ενέργειας έχει ενταχθεί με 2.583.330 €, το δε τη τεχνολογίας με 2.210.900 €.

Από το γραφείο Τύπου