Δήμος Τρικκαίων

Ξεκίνησε η προκήρυξη για θέσεις πώλησης εποχιακών προϊόντων

8 Ιουνίου 2018

 

 

Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την πλήρωση θέσεων των χώρων για πώληση εποχιακών προϊόντων. Αφορά σε προϊόντα, όπως καρπούζια, πεπόνια, αχλάδια κ.λπ. και το τίμημα των θέσεων είναι:

  1. Για τη θέση επί της οδού Κατσιμήδου έμπροσθεν δημοτικού γηπέδου (μετά τα ταμεία), 250,00 ευρώ.
  2. Για τη θέση παραπλεύρως του γηπέδου Μπάρας επί των οδών Μακεδονίας & Π. Καστρακίδου, 250,00 ευρώ.
  3. Για τη  θέση επί της οδού Μυροφύλλου έναντι 2ου ΚΑΠΗ , 250,00 ευρώ.
  4. Για τη  θέση επί της πλατείας Βουβής, 250,00 ευρώ.
  5. Για τη θέση παραπλεύρως του πάρκου Ματσόπουλου 400,00 ευρώ

Όπως αναφέρεται σχετικά, η διάρκεια κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων ορίζεται για ένα τετράμηνο.  Η καταβολή των τελών να γίνεται εφάπαξ.

Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2018 και με το 2311/24133/27-2-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, έχουν οι κάτοχοι, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – παραγωγική.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη διαδικασία πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο τμήματος Εμπορίου του Δήμου από 11 -06-2017 μέχρι και 15 Ιουνίου 2018 αίτηση συμμετοχής με τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

  1. Αντίγραφο άδειας: Υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου –παραγωγική.
  2. Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. 2018 για τα παραγόμενα φρούτα εποχής.
  3. Δημοτική ενημερότητα.
  4. Ασφαλιστικός φορέας  ΟΓΑ.

 

 

 

 

Από το γραφείο Τύπου