Δήμος Τρικκαίων

Ξεκινούν τα έργα για πεζοδρόμια και πλακοστρώσεις στη Ζηλευτή

3 Αυγούστου 2020

Συνεχίζονται τα έργα στα χωριά του Δήμου Τρικκαίων. Στη Ζηλευτή, το έργο λέγεται «Πλακοστρώσεις ΤΚ Ζηλευτής» με προϋπολογισμό 60.000€ και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Α. Λίτου – Γ. Γκέκας ΟΕ, που μειοδότησε στον διαγωνισμό υπέγραψαν τη σύμβαση που προβλέπει δύο βασικές δράσεις:
– κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 2 μ. (και κρασπέδων)
– συνοδά έργα σε φρεάτια συγκέντρωσης υδάτων.
Πρόκειται για έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες για τους κατοίκους στο χωριό, σε μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην περιφέρεια του Δήμου Τρικκαίων.