Δήμος Τρικκαίων

Υλικό από τις φυλακές ζητά το Μουσείο Τσιτσάνη

31 Μαΐου 2017
Το Μουσείο Τσιτσάνη ανακοινώνει ότι υλοποιεί την προσπάθεια ανασύστασης της ιστορικής μνήμης για τις παλιές φυλακές Τρικάλων.

Μιας μνήμης που έχει διατηρηθεί σε φωτογραφικό ή άλλο οπτικό υλικό, σε πιθανές καταγραφές παντός είδους και σε προσωπικές – προφορικές μαρτυρίες. Με δεδομένη την εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των μαρτυριών για τον χώρο των φυλακών σε όλη τη διάρκεια της παραμονής στους στον χώρο του νυν Μουσείου Τσιτσάνη, ζητούνται:
– φωτογραφίες
– οπτικό υλικό παντός είδους
– πιθανές καταγραφές προσωπικών εμπειριών
– καταγραφή μαρτυριών
– οποιοδήποτε παρόμοιο στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αναβίωση εποχών.
Το πρωτογενές αυτό υλικό – που διατηρεί τμήμα της ιστορικής μνήμης – συγκεντρώνεται, καταγράφεται, ομογενοποιείται και κατηγοριοποιείται. Στόχος, να διατηρηθεί ένα μεγάλο τμήμα της ιστορίας του κτηρίου των παλιών φυλακών που για 132 χρόνια λειτουργούσαν εντός του αστικού ιστού των Τρικάλων.
Η παραπάνω πρόσκληση απευθύνεται σε οποιονδήποτε πολίτη ή φορέα (ιδιωτικό ή κρατικό) που θεωρεί ότι μπορεί να συνεισφέρει στη διατήρηση και, κυρίως, στην ανάδειξη πτυχών της πολυκύμαντης ιστορίας των παλιών φυλακών Τρικάλων. Με τον τρόπο αυτό, το Μουσείο επικοινωνεί με τους πολίτες, διατηρώντας και «επιστρέφοντας» ένα σημαντικό στοιχείο της τρικαλινής και όχι μόνο ιστορίας.
Το υλικό μπορεί να αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2017.

Από το γραφείο Τύπου