Δήμος Τρικκαίων

Υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών σε σχολεία του Δ. Τρικκαίων

24 Δεκεμβρίου 2019

Τέσσερις νέες διαβάσεις πεζών για μαθητές και μαθήτριες σχολείων του Δ. Τρικκαίων κατασκευάζονται άμεσα. Πρόκειται για διαβάσεις έξω από διδακτήρια του Δήμου, στην πόλη και τα χωριά. Οι διαβάσεις θα κατασκευαστούν υπερυψωμένες, ώστε να είναι ασφαλέστερη η μετακίνηση των μαθητών από και προς τα σχολεία, καθώς τα εν λόγω διδακτήρια γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Τη σχετική απόφαση πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων και οι κατασκευές θα γίνουν ως εξής:
Α. Στο Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου, επί της Επαρχιακής οδού Β. Παύλου (επαρχιακή οδός Τρικάλων- Μεγ. Καλυβίων), στη συμβολή της με τη δημοτική οδό Μιαούλη, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλων Καλυβίων.

Β. Επί της δημoτικής οδού Μεγαλοχωρίου, μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου.

Γ.  Επί της δημοτικής οδού Παπαναστασίου, πλησίον του Δημοτικού σχολείου Ριζαριού.

Δ. Επί της δημοτικής οδού Πύλης, έμπροσθεν του 7ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.

Η Τεχνική Υπηρεσία που πραγματοποίησε την αυτοψία και εκπόνησε τη μελέτη, θα τοποθετήσει και την κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση (διαγράμμιση των διαβάσεων πεζών και τοποθέτηση σχετικών πινακίδων)

Από το γραφείο Τύπου

Στο Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου (φωτό) θα τοποθετηθούν δύο διαβάσεις για την ασφάλεια μαθητών/τριών