Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υπηρεσίες ΚΕΠ στις ΔΕ Κόζιακα και Παραληθαίων

6 Σεπτεμβρίου 2021

 

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι στις ΔΕ Κόζιακα (Πρίνος) και ΔΕ Παραληθαίων (Ρίζωμα) παρέχονται υπηρεσίες ΚΕΠ από τους εκεί υπαλλήλους του Δήμου.
Το ωράριο λειτουργίας είναι το ακόλουθο:

ΔΕ ΚΟΖΙΑΚΑ ΠΡΙΝΟΣ

Δευτέρα – Παρασκευή

07:00 – 15:00

Επικοινωνία: 24313 52600, 24313 52614

email: pgiovan@trikalacity.gr, n.kalogranas@trikalacity.gr

ΔΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΡΙΖΩΜΑ

Δευτέρα – Παρασκευή

07:00 – 15:00

Επικοινωνία: 24313 52 712

email: agoumas@trikalcity.gr

Από το γραφείο Τύπου