Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υποβολή αίτησης για την εκμίσθωση του καφέ στον Μύλο Ματσόπουλου

9 Μάρτιος 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Continue Reading Υποβολή αίτησης για την εκμίσθωση του καφέ στον Μύλο Ματσόπουλου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ