Δήμος Τρικκαίων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

23 Οκτωβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον περιοδικό Επανέλεγχο-Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑ
Τηλ.: 2431351205
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 23/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 40585

6.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Τεχνική Έκθεση ετήσιας συντήρησης πυροσβεστήρων 2018

8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ