Δήμος Τρικκαίων

36η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18 Ιουλίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 18/7/2022
Αριθ. Πρωτ.: 33627

36.2022 πρόσκληση Ο.Ε.