Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

53η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19 Οκτωβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τηλ.: 2431351184
Email: agoikonom@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 19/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 33802

53-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ