Δήμος Τρικκαίων

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9 Μαρτίου 2017
Με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, στις 12.30 μ.μ.. Αναλυτικά:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 9/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 3337

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ