Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για βρεφικούς - παιδικούς σταθμούς

20 Ιουνίου 2018
Ηλεκτρονικώς φέτος οι αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει γονείς και κηδεμόνες, για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής έτους 2018-2019». Κάθε ενδιαφερόμενη/ος βάσει της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ, για να συμμετάσχει στη δράση «, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018, στη Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων είναι η 3/7/2018 και ώρα 24:00.

Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα της Πρόσκλησης:

Υποβολή Αιτήσεων μητέρων Από 14.6.2018 έως 3.7.2018
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 22.7.2018
Υποβολή Ενστάσεων Από 23.7.2018 έως 25.7.2018
Οριστικά Αποτελέσματα 29.7.2018
Εγγραφή στις Δομές – Υπογραφή Σύμβασης Από 29.7.2018 έως 3.9.2018

 

Η αιτούσα αφού υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση, αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – 41222 Λάρισα) μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018:

α) την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, µε πρωτότυπη υπογραφή

και  β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε μητέρα θα πρέπει να έχει στην κατοχή της τους κωδικούς taxis που πρέπει να προμηθευτεί από το λογιστή προκειμένου να γίνει η αίτηση.

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης με τον σύζυγο/σύντροφο, και μόνον εφόσον η αιτούσα δεν απέκτησε τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης TAXISNET θα δύναται η διαπίστευση στην ΑΑΔΕ να γίνει με τους  κωδικούς TAXISNET τoυ συζύγου/συντρόφου.

Σε κάθε περίπτωση η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό της ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και  ΑΜΚΑ του συζύνου/συντρόφου (όπου απαιτείται) καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών, για τα οποία θα  υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση.

Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσεις που είναι:

α) χήρος ή

β) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ