Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

6 Μαρτίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τρίκαλα, 6/3/2020
Αριθ. Πρωτ.: 8743

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ