Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

10 Αυγούστου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

01_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΛΑΤΕΙΕΣ_ΤΕΛΙΚΟ_signed

02_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΤΕΛΙΚΟ-sign

03_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΤΕΛΙΚΟ-SIGN

04_ΤΕΧΝΙΚΗ+ΣΥΓΓΡΑΦΗ+ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ+ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_-SIGN

05_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΤΕΛΙΚΟ_(ME_ΗΜ)_rev2 (4) aspa-SIGN

4782-2021_NEA ΕΣΥ – Αντίγραφο-SIGN

espd-request-v2-10-8-2021

TEXNIKH EKΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ -SIGN

ΣΑΥ-SIGN

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜ-SIGN

ΦΑΥ-SIGN

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΛΑΤΕΙΕΣ_ΤΕΛΙΚΟ_signed

Τα σχέδια και οι λοιπές μελέτες  που αφορούν το έργο είναι αναρτημένα στο Ε.ΣΥ.ΔΗ.Σ. με αριθμό συστήματος 182546