Δήμος Τρικκαίων

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

14 Νοεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1. TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ_ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ_signed

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ _ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ_signed

3.TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ

4.ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

6.ΕΣΥ_SIGNED

7.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_SIGNED

8.ΣΑΥ_signed

9.ΦΑΥ_signed

11-11-22 ΠΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

193749 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___111122 SIGNED

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΕΕΣ-SIGNED