Δήμος Τρικκαίων

Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων

2 Ιανουαρίου 2024

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ορισμός Αντιδημάρχων

Ορισμός Αντιδημάρχων-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ