Δήμος Τρικκαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑγΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

16 Φεβρουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Αποτελέσματα