Δήμος Τρικκαίων

Δ. Τρικκαίων: H πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και "ζωντανά" 

9 Απριλίου 2020
Καινοτομίες και τεχνολογικές λύσεις εν μέσω κρίσης του κορονοϊού

Η πρώτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων εν μέσω κορονοϊού θα πραγματοποιηθεί με καινοτομίες τη Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020. Θα είναι μια συνεδρίαση με δύο «πρωτιές»: και τηλεδιάσκεψη, με βάση τα μέτρα αποφυγής αποτροπής εξάπλωσης του ιού, και ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης, όπως συμβαίνει τα τελευταία 15 χρόνια περίπου με τις «κανονικές» συνεδριάσεις. Η μετάδοση γίνεται από το κανάλι που διατηρεί ο Δήμος Τρικκαίων στο youtube (ΕΔΩ) αλλά και από την ιστοσελίδα του Δήμου (ΕΔΩ) ή από την ενότητα «Διοίκηση».
Ο κάθε πολίτης θα βλέπει την εικόνα με τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου χωριστά, αλλά την ώρα που θα μιλά ο κάθε σύμβουλος, το πρόσωπό του θα εμφανίζεται ως κεντρική εικόνα στην οθόνη.
Εχουν ήδη γίνει οι σχετικές δοκιμές, έχουν γνωστοποιηθεί οι παράμετροι του συστήματος σε κάθε σύμβουλο και ολοκληρώνεται η διαδικασία επίλυσης ορισμένων τεχνικών προσαρμογών.
Στα θέματα ουσίας σχετικά με τη συνεδρίαση, ξεχωρίζουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία «Πράσινου Σημείου» δίπλα από τον Βιολογικό Καθαρισμό. Δηλαδή, του χώρου χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών (ογκωδών αποβλήτων, αστικών αποβλήτων από χωριστούς κάδους ανά υλικό). Αυτά τα υλικά μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση.
Επίσης, επεκτείνεται η σύμβαση με εταιρεία για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα στα Τρίκαλα, όπως συμβαίνει ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, με μετρήσεις που είναι καθημερινά διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (ΕΔΩ).
Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα για μη επιβολή προσαυξήσεων και μη απώλεια ρυθμίσεων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εξυπηρετήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης (επίσης είναι πάντα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων) είναι τα ακόλουθα:

  • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

1. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (κωδ. ΟΠΣ 5034531) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

2. Έγκριση σύναψης συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας με επωνυμία «ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» για την εγκατάσταση τριών (3) σταθμών παρακολούθησης ποιότητας του αέρα της πόλης των Τρικάλων.

Δ/νση Πολεοδομίας

3. Εξέταση ενστάσεων κατά της αριθμ. 397/2018 Α.Δ.Σ., με θέμα: «Έγκριση της αριθμ. 91/2018 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα : Γνωμοδότηση επί της τροποποίηση σχεδίου πόλης στην Π.Ε. «Πυργετός – Αμπελόκηποι», με τη μείωση του πλάτους του πεζοδρόμου που διασχίζει τα Ο.Τ. Γ948 – Γ949 – Γ950 και Γ945 – Γ944 και, παράλληλα, με την αναγνώριση πεζοδρόμου στο Ο.Τ. Γ1020Α».

4. Επικαιροποίηση της αριθ. 726/2018 Α.Δ.Σ.

5. Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 69/2020, περί έγκρισης υποβολής αιτήματος, προς τη ΔΕΥΑΤ Τρικάλων, για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης με σκοπό τη δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.

6. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτηρίου στην “Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων”.

7. Ενέργειες για τη λύση της σύμβασης της Μελέτης Ταχυμετρική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση των Οικισμών Λογγακίου-Λεπτοκαρυάς-Περδικοράχης-Σωτήρα και Αγίων Αποστόλων με τις διατάξεις του Ν.716/77 & του Π.Δ.194/79.

8. Λύση της με αριθ. Πρωτ. 2851/1999 Συμβάσεως και Επιστροφή των εγγυητικών επιστολών και εγγυητικών καλής εκτέλεσης.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

9. Έγκριση σύνδεσης του Δημοτικού κτιρίου που θα στεγάσει τα γραφεία της Αστικής Ανάπτυξης Τρικάλων Α.Ε με το δίκτυο φυσικού αερίου και ορισμό εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου για τις υπογραφές της σύμβασης σύνδεσης

10. Τροποποίηση της 515/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή κατηγοριοποίησης Αθλητικής Εγκατάστασης του Δήμου Τρικκαίων σύμφωνα με τον Ν.4479/2017(Α’94)»

11. Αποδοχή Δωρεάς της εταιρείας « Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ.) Α.Ε.» της Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου  «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Τρικκαίων»

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

12. Τροποποίηση της αριθ. 560/2019 Α.Δ.Σ θέμα: “Επέκταση κοινωνικών τιμολογίων της ΔΕΥΑΤ” .

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

13. Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη».

14. «Μη επιβολή προσαυξήσεων και μη απώλεια ρυθμίσεων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εξυπηρετήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων,για την αντιμετώπιση του κορωνοϊούCOVID 19».

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

15. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

16. Έγκριση της αριθμ. 99/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2019 – Δ’ Τρίμηνο.

17. Έγκριση της αριθμ. 132/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ ¨Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη” κατόπιν της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του”.

  • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

18. Έγκριση 5ης Εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.

19. Έγκριση 6ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020.

  • Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
  • 20. Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης  Χρήσης  Τιμητικού  Τάφου  στο  Α’ Κοιμητήριο Τρικάλων για την ανακομιδή των λειψάνων του αποθανόντος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΡΒΟΥ.

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων