Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΝΨ8ΟΕΘ4-ΙΘΧ 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 168ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΠΘ1ΟΕΘ4-ΨΟΕ 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 167ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ5ΥΡΟΕΘ4-9ΑΓ 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 166ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης επί της αριθμ.2/2020 του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγ.Καλυβίων
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ω5ΠΣΩΗ9-ΧΙ1 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7643ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση του αποκριάτικου εθίμου του Καραγκούνικου Γάμου σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο Καλυβίων (ΕΛΟΚ) την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΕΧ1ΩΗ9-5ΡΨ 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7651ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2019
Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: Ω8ΤΚΩΗ9-ΙΧ8 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7541ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2019
Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΩΒΛΝΩΗ9-ΘΝΩ 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7464ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ευπρεπισμός και καθαριότητα των υπόγειων χώρων στάθμευσης-Φεβρουάριος
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΗΤΚΟΕΧΤ-Λ7Β 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 102ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων Απόστολου Μανδράκη του Βασιλείου, του κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α από το Δήμο Τρικκαίων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ8ΙΩΗ9-Θ5Γ 26/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 6890ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΦΗΩΗ9-ΨΙΝ 26/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7442ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΚΦ7ΟΕΘ4-ΚΩΘ 26/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 566ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9ΒΨΕΟΕΘ4-ΑΦΙ 26/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 166ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΖΥΧΟΕΘ4-Δ5Δ 26/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 154ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΝΩΓΟΕΘ4-8ΨΑ 26/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 131ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Γραφειοκρατική- Γραμματειακή υποστήριξη των πάρκινγκ και του φωτοβολταικού πάρκου-Φεβρουαριος
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΒΖΤΟΕΧΤ-ΕΒΦ 26/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 101ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5,275