Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/9/2020 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2637
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΨΞΝΟΕΘ4-ΧΟΜ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 585/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/9/2020 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2607
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Ρ3ΗΟΕΘ4-ΓΕ3 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 584/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ Νο3 ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΧ7ΗΟΕΘ4-2Ο5 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 583/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΨΗ1ΟΕΘ4-42Δ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 598ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Θ5ΧΟΕΘ4-Ι2Μ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 594ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΛΤ4ΟΕΘ4-Ε9Ψ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 597ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΓΙΘΟΕΘ4-ΙΕΠ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 596ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΧΘΨΟΕΘ4-0Ε3 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 595ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕ01ΩΗ9-Λ0Ρ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29796ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΓΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α ΄
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΚΕΩΗ9-9ΔΜ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29793ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝ96ΩΗ9-17Δ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29794ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης η οποία βρίσκεται στο λόφο Τρίκορφο, με ονομασία ΣΠΑΘΑΔΕΣ-Χ4631 στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Ριζώματος του Δήμου Τρικκαίων στην εταιρεία COSMOTE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε για εγκατάσταση σταθμού βάσης (σ/β) κινητής τηλεφωνίας.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΨΚΟΩΗ9-08Π 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 28034ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
'Εγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης από την εταιρεία ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ–ΥΙΟΙ Ο.Ε που είναι μισθώτρια των δημοτικών καταστημάτων Κ25 και Κ26 στη δημοτική αγορά στην εταιρεία Κ.ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΩ1ΡΩΗ9-72Ψ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 28378ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΠΧΟΩΗ9-Χ86 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 29776ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.5/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8ΞΗΩΗ9-ΞΣΞ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 20872ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5,428