Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση 1ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς, Α΄, Β΄, Δ΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο Πρίνους, Αερόστατο, Βαλτινού, Παραμυθούπολη και Ηλιαχτίδα, του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΥΑΨΩΗ9-ΘΗΣ 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41271ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση (1η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΔΝΔΩΗ9-ΗΟ0 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41277ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΦΔΠΩΗ9-Ν29 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41284ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διόρθωση της 336/2019 Α.Ο.Ε. ως προς το ποσό της οφειλόμενης εισφοράς γης σε χρήμα του κ. Τζιώρα Κωνσταντίνου του Φωτίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ6ΕΛΩΗ9-ΛΩΜ 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41735ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός άμισθων επιτροπών στα παραρτήματα ΚΑΠΗ του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΚΛΓΩΗ9-7ΜΒ 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41200ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της αριθμ.389/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 67Τ0ΩΗ9-57Θ 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41724ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθ. 156/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ω8ΧΒΩΗ9-ΧΗ3 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41609ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθμ. 758/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΚΡ6ΩΗ9-2Ε7 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41717ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΣ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΩΒΗΟΕΧΤ-6ΓΧ 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 538ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση των φακέλων σύμβασης δημοσίων μελετών για το υποέργο 1 με τίτλο «Επίτευξη Μελετητικής Ωριμότητας για την Πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» της ενταγμένης πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΚΜΒΩΗ9-ΤΙ4 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41705ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
MΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡ. ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΧΑΝΟΕΧΤ-4ΡΞ 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 537ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας στολών ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΣ17ΩΗ9-ΚΤ6 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41697ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 2ου Ειδικού Απολογισμού, μείωση εγγύησης ανάληψης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Τ.Κ.Αγρελιάς».
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Γ1ΩΗ9-Μ25 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41591ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον A’ & Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΙΡΜΩΗ9-1Ξ9 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41686ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 330.000,00€
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΕΗΤΩΗ9-ΝΚ7 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 41680ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5.197