Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 28557/7-6-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ.
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 6Ζ07ΩΗ9-2ΡΑ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28557ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 3Β- 4Α- 4Γ- 7Β -10Β ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ-ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ.
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 9Ζ74ΩΗ9-ΨΜΜ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28557ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση Πρακτικού 4 και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων», συνολικού προϋπολογισμού 248.742,86 € εκτός του ΦΠΑ.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 9ΒΧ8ΩΗ9-ΠΦΦ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28653ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρακτική άσκηση της Ειρήνης Καψάλη του Βασιλείου, σπουδάστρια του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΚΠΩΗ9-95Η 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28627ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών»
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΘΨΩΗ9-ΨΜΙ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28620ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποδοχή αίτησης ωφελούμενου για την επέκταση – επιμήκυνση της διάρκειας απασχόλησης, μέσω του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ74ΟΩΗ9-74Ε 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28596ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποδοχή αιτήσεων ωφελουμένων για την επέκταση – επιμήκυνση της διάρκειας απασχόλησης, μέσω του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 93ΞΛΩΗ9-ΣΨΝ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28211ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
: Απόφαση έγκρισης του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ 2023»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64Σ4ΩΗ9-ΓΡΤ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 23940ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες προμήθειας μεταλλίων απονομής για τα ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ-ΦΡΟΥΡΙΟ-ΣΤΑΘΜΟΣ του Δήμου Τρικκαίων.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΝΔΗΩΗ9-ΥΤΠ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28637ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – βράβευσης των μαθητριών των Δημοτικών Σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση –διαγωνισμό «ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 2023» την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ».
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΥΧΥΩΗ9-ΑΜΖ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28625ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση ημερίδας για τη Βιομηχανική Κληρονομιά το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στο χώρο του Μύλου Ματσόπουλου
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΓΗΤΩΗ9-8ΗΔ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28624ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Πρακτικού 1 για την «Δράσεις Ενίσχυσης της μικροκινητικότητας στο Δήμο Τρικκαίων, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων», συνολικού προϋπολογισμού 299.976,00 € , εκτός του ΦΠΑ.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 9Ο69ΩΗ9-ΚΡΒ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28623ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αχιλλέα Λασπά και Γεωργίου Λουλέ στη Θεσσαλονίκη, στις 10 Ιουνίου 2023.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ψ0Ψ6ΩΗ9-ΛΡ6 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28616ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επισκευή και συντήρηση συστήματος ασφαλείας και υπηρεσίες παρακολούθησης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΙ2ΜΟΕΧΤ-ΡΔΤ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 423ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Η2ΙΩΗ9-ΑΧ7 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 28467ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 6.321