Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 64Ε0ΟΕΘ4-ΗΙ5 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 911ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2023-2024»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΨΧΩΗ9-ΦΙΨ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53200/2023ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΦ5ΠΟΕΘ4-ΤΓΜ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 910ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΥΘΦΟΕΘ4-Φ1Γ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ/16ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2166/1-12-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ)
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΒ6ΩΗ9-ΣΘΑ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 54198/1-12-2023ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2167/1-12-2023 ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ)
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6402ΩΗ9-ΠΜΙ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 54200/1-12-2023ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2168/1-12-2023 , ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ).
Νομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ261ΩΗ9-2Δ8 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 54201/1-12-2023ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης δεκάτων του έργου «Εργασίες εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού θέρμανσης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Δημοτικών κτιρίων»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΡ2ΩΗ9-ΚΜ6 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53362ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (BASIS 40 kgr) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΘΦ3ΟΕΘ4-1Ι8 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 908ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Η57ΟΕΘ4-ΓΑΞ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 907ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ7ΕΨΟΕΘ4-411 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 906ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 1458 (ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) - ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 1459 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ) & ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 64ΖΠΟΕΘ4-ΑΦ9 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 905ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Ρ0ΝΟΕΘ4-ΚΓΓ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 904ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΕΛ6ΟΕΘ4-0Ψ0 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 903ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης δεκάτων του έργου: «Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε97ΩΗ9-973 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 48551ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 6.505