Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Προμήθεια αναλωσίμων αναψυκτιρίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ1ΨΩΟΕΧΤ-ΤΕ2 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 618ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.000,00 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Διαλεκτού, για κτηνοτροφική εγκατάσταση. ( Η αριθ. 5/2022 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Διαλεκτού)
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 975ΡΩΗ9-ΕΞ8 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 57691ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΝΑΖΟΕΘ4-ΖΓ9 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 757ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταρχήν λήψη απόφασης για έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.900,00 τ.μ στην περιφέρεια Αγίων Αποστόλων, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.(H αριθ. 174/2022 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Τρικκαίων).
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΨΟΕΠΩΗ9-ΙΘΕ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 57679ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ BP DIESEL ACTIVE
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΤΜΔΟΕΘ4-Σ69 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 756ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΟΡΛΟΕΘ4-ΥΝΧ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 755ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 2600/2022 απόφασης Δημάρχου Τρικκαίων για Περικοπή αποδοχών Υπαλλήλων του Δήμου Τρικκαίων που συμμετείχαν στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 9 Νοεμβρίου 2022
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΤΠΩΗ9-Ν77 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 57780ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9Λ2ΓΟΕΘ4-ΚΙ4 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 754ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδέσμευση. ΚΑΥΣΙΜΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΤΧΑΟΕΘ4-ΧΥΓ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 12ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (PROXY SERVER)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΖΣ1ΟΕΘ4-ΟΒΔ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 752ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΩΖΗΟΕΘ4-ΤΙΩ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 873/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 63549
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 96Υ6ΟΕΘ4-ΕΗΚ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 872/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΗΦΩΗ9-ΚΦΗ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 56600ΣΥΜΒΑΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΘΠΩΗ9-ΔΦ0 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 56601ΣΥΜΒΑΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Τ3ΚΟΕΘ4-4ΚΠ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 871/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6.135