Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια υλικών για την ολοκλήρωση της επισκευής και συντήρησης του δαπέδου, των τοίχων και των μεταλλικών μερών στο υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Αντωνίου εμβαδού 2.500,00 τ. μ
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΖΔΝΟΕΧΤ-ΓΝ9 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 158ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2019
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 7ΖΤ7ΟΕΧΤ-ΚΛΕ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 157ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Επισκευή και συντήρηση πισίνας και κτηρίων στο πάρκο Αγίου Γεωργίου Δήμου Τρικκαίων».
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω36ΦΩΗ9-ΤΦ3 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7735/14-3-2019ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος των ΔΕ Κόζιακα, Παραληθαίων, Παληοκάστρου, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας, Μ. Καλυβίων και Καλλιδένδρου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΦΔΩΗ9-Σ36 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7302ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΦΞΩΗ9-ΡΨΚ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7280ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση και τοποθέτηση πινακίδων
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6Π12ΟΕΧΤ-ΑΕΩ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 155ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση (5η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019..
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΔ1ΩΗ9-Σ5Ξ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7664ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ετήσιου κόστους διαχείρισης και εισφοράς ή τέλους καταβολής στην ΠΑΔΥΘ ΑΕ (Φο.Δ.Σ.Α) που αναλογεί στο Δήμο Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΔΡΩΗ9-ΘΓΖ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7658ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΡΡΙΟΕΧΤ-ΔΒ4 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 154ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για οικόπεδα στην περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας, λόγω κύρωσης διορθωτικής πράξης και επαναβεβαίωση των εισφορών στους υπόχρεους.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤ1ΔΩΗ9-7ΡΑ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7524ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Πατουλιάς-Στρατώνες και επαναβεβαίωση της εισφοράς στην υπόχρεη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩΗ9-ΛΕΓ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7537ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ7ΓΩΗ9-Ν23 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7651ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ1Ζ5ΩΗ9-Υ4Κ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7500ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Πατουλιάς-Στρατώνες και επαναβεβαίωση της εισφοράς, λόγω διορθωτικής πράξης εφαρμογής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔΞΞΩΗ9-5ΤΨ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7546ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην περιοχή Κόκκινου Πύργου του Δήμου Τρικκαίων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΑΞΩΗ9-6ΗΦ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7480ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 4.998