Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την σύναψη μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «BioCanteens – Sustainable school meals for green and healthy local food systems» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact III.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΙ6ΩΗ9-Π6Κ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31350ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΖΗΩΗ9-Ο3Ψ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31338ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΜΥΩΗ9-034 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31337ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
EΞ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 5/08/2019
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ7ΣΟΟΕΧΤ-0ΒΔ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 421ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΦΩ7ΟΕΘ4-Π8Ρ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00536ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραχώρηση χρήσης πίστας προπόνησης της τοπικής κοινότητας Ριζώματος Τρικάλων στη Μοτολέσχη Τρικάλων (ΜΟΛΕ.Τ)
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ω1Ζ3ΩΗ9-ΝΙ7 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31218ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ ΑΠΟ ΤΑΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ0ΓΩΗ9-ΩΡ2 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/168ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αίτηση του κ.Καρβούνη Αθανάσιου για απαγόρευση στάσης-στάθμευσης στην οδό Ομήρου 6
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: ΩΜΡΓΩΗ9-9Σ0 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31146ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Κ/Χ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΖΩΝ & ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΓΑΡΧΗΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥ2ΩΩΗ9-ΗΣ7 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 30685ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ(ΓΡΑΦΕΙΑ-ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ) & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ(ΠΟΡΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 642ΛΟΕΘ4-3Υ1 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00537ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΨΥΣΟΕΘ4-2ΚΝ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00534ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΘ1ΟΟΕΘ4-6ΗΝ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00563ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ(ΓΡΑΦΕΙΑ-ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ) & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ(ΠΟΡΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΩΦΩΟΕΘ4-053 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00562ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΖ 9776, ΤΚΗ 4159 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 63549
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΔ7ΚΟΕΘ4-7ΟΦ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 00561ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί διαγραφής κατόχου παράβασης Κ.Ο.Κ. του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων για το έτος 2014, τη διαγραφή του από τον χρηματικό κατάλογο του Δήμου Τρικκαίων, την ακύρωση της παράβασης και την επιστροφή αυτής ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω7ΨΠΩΗ9-ΞΦΚ 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 31062ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 5.138