Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του ∆ήμου για το έτος 2019
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΜΜΩΗ9-956 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη Απόφασης - Γνωμοδότηση για την κοπή 97 δένδρων για την ανάδειξη του Κάστρου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61ΑΡΩΗ9-ΧΔ1 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1017ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Φωτάδας της Δ.Ε Καλλιδένδρου, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε0ΩΩΗ9-Π3Ξ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 50125ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ WIND
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6Η97ΟΕΧΤ-ΥΟΓ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 34ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ WIND
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΩΖΚ9ΟΕΧΤ-ΤΦΗ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 33ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακινήσεις καταστημάτων εντός της Δημοτικής αγοράς που περικλείεται από τις οδούς Β.Τσιτσάνη, Μιαούλη, Ηρώων Αλβανικού Μετώπου και Κλεμανσώ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Η39ΩΗ9-ΗΦΜ 14/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 675ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΟΧΩΗ9-ΚΣ6 14/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 859ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΕΘΩΗ9-ΓΟ6 14/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 850ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 1-2018) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ) - Ειδικότητα : ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (101)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΨΞΩΗ9-Ν9Ψ 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 781ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 1-2018) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - Ειδικότητα : ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (101)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΩΧΩΗ9-3ΘΕ 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 781ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 1-2018) - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99ΧΡΩΗ9-ΗΩ1 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 781ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 1-2018) - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΟ8ΩΗ9-ΛΡΣ 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 781ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ Η ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1-2018)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΗΔΩΗ9-24Φ 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 781ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλοριφερ λαδιού) για τις ανάγκες της επιχείρησης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΝΔ7ΟΕΧΤ-Μ5Χ 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 32ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί της αριθ. 202/2018 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα:«Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 880,00 m2 η όποια βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 138, (αναδασμός αγροκτήματος Φωτάδας, έτους 1973).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ0ΘΩΗ9-5ΡΕ 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 742ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 4.945