Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΠΣΩΗ9-Φ00 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 8727ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση 1ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΙΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΞΙΩΗ9-ΩΛ7 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9993ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΛΑΔΟΕΧΤ-Ρ0Ν 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 111ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Προέδρου " Αποδοχή της υπ’ 373/2021 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Τρικκαίων και απασχόληση – τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα".
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: ΨΦ60ΟΕΧΤ-ΙΟ4 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 100ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΒΙΛΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ7ΘΨΟΕΘ4-84Ι 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 254/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_Ανάθεση εργασιών σε A’Φοροτεχνικού -Λογιστή για την λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των φορολογικών διατάξεων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΗΤΔΟΕΘ4-ΓΧΕ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 317ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35 & ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5 )
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ1ΞΟΟΕΘ4-1ΛΩ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 258/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΒΙΛΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ψ68ΚΟΕΘ4-Ι3Θ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 315ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 63549
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΦΤΚΟΕΘ4-ΔΜ7 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 257/2021.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ME ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 74302
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΝ4ΞΟΕΘ4-ΠΝ8 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 256/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ME ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 74302
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 64ΟΥΟΕΘ4-ΕΓ9 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 255/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35 & ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5 )
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6117ΟΕΘ4-49Ν 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 316ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΕΚ5ΟΕΘ4-6ΣΨ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 253/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 660ΧΟΕΘ4-Δ99 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 252/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΡ6ΩΗ9-63Ε 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 9015ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 5,555