Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Λογιστική υποστήριξη μηνός Φεβρουαριου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ9ΡΨΟΕΧΤ-ΩΑΡ 26/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 100ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 με ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 33660/30-09-2019 - ΑΔΑ: 6ΗΓΛΩΗ9-ΞΚ7) - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΒΘΩΗ9-ΕΛΖ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7174ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 με ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 33660/30-09-2019 - ΑΔΑ: 6ΗΓΛΩΗ9-ΞΚ7) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ) - Ειδικότητα : ΥΕ ΤΑΦΩΝ/ΕΚΤΑΦΩΝ (102)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΨΧΖΩΗ9-3ΡΦ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7174ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 με ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 33660/30-09-2019 - ΑΔΑ: 6ΗΓΛΩΗ9-ΞΚ7) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ) - Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (101)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΘΞΟΩΗ9-ΙΥΝ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7174ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 με ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 33660/30-09-2019 - ΑΔΑ: 6ΗΓΛΩΗ9-ΞΚ7) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - Ειδικότητα : ΥΕ ΤΑΦΩΝ/ΕΚΤΑΦΩΝ (102)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΝΕΩΗ9-ΝΥ3 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7174ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 με ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 33660/30-09-2019 - ΑΔΑ: 6ΗΓΛΩΗ9-ΞΚ7) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (101)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΡ8ΩΗ9-ΛΡΨ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7174ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019 με ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 33660/30-09-2019 - ΑΔΑ: 6ΗΓΛΩΗ9-ΞΚ7)
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΧΜΩΗ9-7ΔΔ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7174ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα VI, X, XI, συν. «Στρατώνες, Βουβή, Κέντρο», (Απόφαση Νομάρχη Τρικάλων 2941/05-09-1990, ΦΕΚ 539/Δ/11-10-1990), στη συμβολή των οδών, Μετεώρων, Πύλης, Ευριπίδους και Ελευθερίας, για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου, με αναδιάταξη Κ.Χ. (Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 621ΛΩΗ9-ΔΤΓ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7178ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα V “Σαράγια-Αγ.Κων/νος-Εργατικά”, (Απόφαση Νομάρχη 4209/11-08-1988, Φ.Ε.Κ.640/Δ/05-09-1988), στην είσοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, και στο Ο.Τ.25, για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου, με επιβολή Κ.Χ. και επιβολή πεζοδρόμου σε τμήμα της οδού Καβράκου, από οδό Ασκληπιού έως οδό Ευριπίδους, κατάργηση πεζοδρόμου τμήματος της οδού Καβράκου από οδό Ασκληπιού έως οδό Ισοκράτη και επιβολή Κ.Φ. “Κοινωνική Μέριμνα”, και (Κ.Φ.) “Σταθμός Λεωφορείων”(Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)..
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6491ΩΗ9-9ΜΦ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7177ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αίτηση του Συλλόγου «ΑΡΩΓΗ» για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα»
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: 6ΠΖΩΩΗ9-Π3Μ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7168ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΛΗΩΗ9-7ΕΣ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7083ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6578ΟΕΘ4-ΑΘΠ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 165ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΦΞΘΟΕΘ4-ΗΞ5 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 164ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΣΤΙΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΩΧΩΗ9-57Γ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 6981ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διόρθωση της 21/2020 ΑΔΣ που αφορά την έγκριση οριστικής μεταβίβασης του οικοπέδου με αριθμό 169 που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων, στον κ. Γούλα Απόστολο του Ευαγγέλου, κατόπιν εκποίησης .
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΑΔΑ: Ω2Μ5ΩΗ9-ΥΨΨ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7000ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 5,275