Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ορισμός υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας –Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων που θα τελούν χρέη τακτικού και αναπληρωματικού γραμματέα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΧΠΚΟΛ91-9ΩΝ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της επιχείρησης
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ94ΞΟΕΧΤ-ΒΑΥ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 190ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου «Ψηφιακό Ασκληπιείο - Πάρκο Ασκληπιού, Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού οικοδομικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και η σύνδεσή αυτού με τις υφιστάμενες Τεχνικές Υποδομές Λειτουργίας του Ψηφιακού Ασκληπιείου - Πάρκο Ασκληπιού».
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6876ΩΗ9-277 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 21105ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση έγκρισης 1ης Επιμέτρησης Εργασιών του έργου: «Ανάδειξη, προστασία και αναβάθμιση Λόφου Προφήτη Ηλία»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 92ΣΟΩΗ9-0ΓΦ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 14955ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης δεκάτων του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 949ΟΩΗ9-Η43 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 21152ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης του αύλειου χώρου του 2ου ΔΣ. Τρικάλων στην ΚΝΕ Τρικάλων
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Ο71ΟΛ91-ΑΡΞ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 126ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης γυμναστηρίου του ΔΣ. Μεγ. Καλυβίων Τρικάλων στην Ομάδα Γυναικών της Τοπικής Κοινότητας Μεγ. Καλυβίων
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΠΞΦΟΛ91-Ο4Ν 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 125ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορισμός υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας –Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων που θα τελούν χρέη τακτικού και αναπληρωματικού γραμματέα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 94Ο4ΟΛ91-ΒΙ5 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 124ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υλικών για το έργο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΧΤΩΗ9-ΑΙΒ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 21898ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ « ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΣΕΡΓΑ
Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 9ΟΟΨΩΗ9-9Ο1 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 21879ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού «Θεματικού πάρκου διάσωσης και φιλοξενίας αρχέγονων φυλών ζώων»
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 9ΩΓ7ΟΕΧΤ-ΘΛΔ 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 351ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Ειδικού Απολογισμού, μείωση εγγύησης ανάληψης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΟ6ΞΩΗ9-8Α7 17/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 21886/2024ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΠΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ».
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΖ6ΡΟΕΘ4-ΠΞ3 17/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 1529ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ7 : Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΡΟΒΩΗ9-ΤΥ6 17/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 21480ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου «Αισθητικές αναβαθμίσεις πολύ μικρών πλατειών στον Δ.Τρικκαίων»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩ4ΜΩΗ9-ΚΒΧ 17/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 21423ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 6.610