Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

«Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης ανακοινώσεων σε τοπικές εφημερίδες του Ν. Τρικάλων».
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΔΑΗΩΗ9-ΠΙ6 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 54185ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπλήρωση Δημάρχου
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΣ3ΩΗ9-ΜΓΦ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 54195ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 679ΓΩΗ9-ΡΤ4 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 54173ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου του γραφείου Δ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων Αντιγόνη Ξάνθου του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με βαθμό Α΄
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ2ΒΩΗ9-2ΡΡ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 54066ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου Τροποποιητικού Χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΟΙΩΗ9-ΞΘΟ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 53564ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 20/25 ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 9Κ5ΓΟΕΘ4-ΘΩΜ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 807ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.6/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΖΡΩΗ9-6ΛΙ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 38057ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΩΜΟΣΗΣ ΙΟΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΗΜΕΙΟ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 91ΗΤΟΕΘ4-ΠΒΣ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 806ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.5/2021 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΙ3ΩΗ9-ΖΙ7 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 38038ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 61ΒΙΟΕΘ4-23Ρ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 805ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 650ΧΟΕΘ4-6Θ2 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 919/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τον μήνα Νοέμβριο
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 6ΧΖΓΟΕΧΤ-ΠΝ8 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 482ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ (VAN) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΤ 6996
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΚΑΗΟΕΘ4-ΦΥΧ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 918/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας –εκμετάλλευσης του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Τρικάλων
Σχολική Επιτροπή Β/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ο96ΟΛ91-7Ι0 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 196ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ 100 Φ90 /10 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΓΜΨΟΕΘ4-ΡΘΠ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 917/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 5,768