Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: '' ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΠΗ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2023''
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΤΘΩΗ9-ΥΒΕ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 33898ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια διαφόρων υλικών – μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών της επιχείρησης.
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: Ψ9ΤΛΟΕΧΤ-ΜΞΙ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 460ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΩ6ΩΗ9-ΤΣΗ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 33775/2024ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια κυβόλιθων για την κάλυψη των αναγκών διαμόρφωσης του αθλητικού πάρκου του Αγίου Γεωργίου
Αστική Ανάπτυξη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΑ: 91ΚΧΟΕΧΤ-ΓΧΚ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 286ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ3ΨΩΗ9-ΜΓΥ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 33961ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.5/2024
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΨ4ΩΗ9-27Σ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 27292ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση διαδικασίας πρόσληψης Γενικού Δ/ντη επί θητεία από την ΔΕΥΑ Τρικάλων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΔ18ΟΕΘ4-ΒΒΛ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 103/2024ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6Ι9ΦΟΕΘ4-7ΩΡ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 425ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΞΒΩΗ9-ΞΩ8 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 33871ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ603ΩΗ9-ΑΓΒ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 33852ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΝΜΩΟΕΘ4-ΝΒΑ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 424ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 2022-2023»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9ΛΝΩΗ9-9Λ5 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 33780/2024ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3η Έγκριση τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΗ ) ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΞΔ1ΩΗ9-ΜΗΙ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 55411/20-12-2023ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 52848 & ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΑΜΧΟΕΘ4-ΡΛΛ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 393/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ( C16/20 ) & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΠΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΔΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΙΘ3ΟΕΘ4-ΥΕ5 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 392/2024ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 6.649