Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΗΧΖΟΕΘ4-Κ53 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 451/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 664ΝΟΕΘ4-ΧΔ2 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 450/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 666ΙΟΕΘ4-09Γ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 449/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ( CO2 S Kg ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΡΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ 2 kg ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ VAN ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΚΤ-6996 ΤΚΤ-9601 & ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΕ-63550
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΨΟ4ΓΟΕΘ4-ΥΞ2 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 448/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ35) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω0ΨΗΟΕΘ4-3ΝΦ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 447/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ35) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: Ω38ΡΟΕΘ4-ΟΚΛ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 447/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών , για τις ανάγκες του γραφείου έκδοσης λογαριασμών, το γραφείο εξυπηρέτησης και της οικονομικής υπηρεσίας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 66Θ8ΟΕΘ4-Π8Π 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 446/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΤΟΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΚ4ΙΟΕΘ4-6ΑΘ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 445/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-74302 & ΜΕ-63572
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΟΔ9ΟΕΘ4-ΠΞΗ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 444/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: 6ΓΠΥΟΕΘ4-ΗΕ3 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 439/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΒ5ΙΟΕΘ4-ΜΤΧ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 438ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας – εκμετάλλευσης του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Κεφαλόβρυσου Τρικάλων
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΑΡΞΟΛ91-Λ18 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 136ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης & αποχέτευσης για τα έργα αυτεπιστασίας»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ΑΔΑ: ΩΑΔΣΟΕΘ4-ΝΕ4 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 111/2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή παραίτησης της μισθώτριας του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Κεφαλόβρυσου Τρικάλων
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω1ΥΚΟΛ91-ΦΧ7 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 135ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή Ποσού 126.060,60 € και κατανομή ποσού 126.060,60 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, Σ.Α.Τ.Α
Σχολική Επιτροπή Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΔΚΛΟΛ91-6ΝΖ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 134ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 6 5,394