Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Στέργιου Κατσίκα επί των οδών Στράβωνος 1 και Αγίας Επίσκεψης Συν. «Βαρούσι» του Δήμου Τρικκαίων .- Έγκριση σύναψης δανείου από το Τ.Π. & Δανείων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 459-2008ΑΔΣ
Έγκριση κατ’αρχήν της Παραχώρησης κατά κυριότητα του Δημοτικού οικοπέδου επί της οδού Κανούτα (πρώην ηλεκτρικής εταιρείας) στην ΔΕΠΑ Τρικάλων & η οποία θα ολοκληρωθεί με την μετατροπή της ΔΕΠΑ Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.3463/2006 (ΔΚΚ
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 555-2008ΑΔΣ
Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την εξέταση των ενστάσεων και παραγραφή κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας για τα έτη 2005-2006-2007 και αρχικές του 2008
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 460-2008ΑΔΣ
Έγκριση Εξουσιοδότηση στη ΔΕΠΑ Τρικάλων , για την διενέργεια διαγωνισμού στο οικόπεδο της οδού Κανούτα (πρώην ηλεκτρικής εταιρείας) , σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη και τα τεύχη Δημοπράτησης της Μελέτης εκμετάλλευσης Χώρων Στάθμευσης και Συναφών Έργω
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 556-2008ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου – Εσπερινού Γυμνασίου – Εσπερινού Λυκείου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 464-2008ΑΔΣ
Έγκριση Τροποποίησης της 446/2007 ΑΔΣ «Περί αλλαγής τίτλου του έργου
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 557-2008ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου & 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 470-2008ΑΔΣ
Έγκριση εγκατάστασης & μετατόπισης Περιπτέρων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 558-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Κατασκευή στέγαστρου στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων» ποσού 3.000,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για την υπογραφή Προγρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 487-2008ΑΔΣ
Κατ’ αρχή λήψη απόφασης για την τροποποίηση – μετατόπιση της Ρ.Γ. στο Ο.Τ. 6 στην ιδιοκτησία 18, στον οικισμό Φλαμουλίου. Συμπλήρωση της αρ. 167/2006 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση αυτής
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 559-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου Τρικάλων (Τμήμα Μπάσκετ)» ποσού 2.500,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για.......
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 488-2008ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης περαίωσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΥΑΤ- ΔΕΚΤΕΤ από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (71/2006 ΑΔΣ, Κατασκευή Υποδομών Οικισμού Τσιγγάνων στην Κτηματική Περιφέρεια του Συνοικισμού Αγ. Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων )»
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 560-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Σχολείου & διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στον Οικισμό Πυργετού του Δήμου Τρικκαίων» ποσού .......
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 489-2008ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης περαίωσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΥΑΤ- ΔΕΚΤΕΤ από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (297/2005, 48/2008ΑΔΣ, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Τρικκαίων )
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 561-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου Τρικάλων (Τμήμα Πάλης)» ποσού 2.500,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για την.....
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 490-2008ΑΔΣ
1 4.553 4.554 4.555 4.556 4.557 4.912