Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες & περιοδικά για το έτος 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 18-2005ΑΔΣ
Ορισμός μέλους (πρόεδρο) των Σχολικών Επιτροπών 4ου & 30ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων στην θέση του παραιτηθέντος Δημ. Σύμβουλο κ. Παιδή Στέφανο
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 19-2005ΑΔΣ
Ορισμός μέλους για την επιτροπή περιπτέρων
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 20-2005ΑΔΣ
Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης στο Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ» επί της οδού Καρανάσιου 18
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 22-2005ΑΔΣ
Εγκριση Επιστροφής ποσών (104,02) ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων»
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 23-2005ΑΔΣ
Έγκριση Μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης παλαιάς Κοίτης Ληθαίου Ποταμού
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 25-2005ΑΔΣ
Ανταλλαγή τμήματος Δημοτικής έκτασης (Μερηά) με αγροτεμάχιο της κτηματικής περιφέρειας Λεπτοκαρυάς (ιδιοκτησία Δημητρίου Κούζα του Ιω....
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 26-2005ΑΔΣ
Έγκριση διενέργειας Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού για το 2ο υποέργο του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.........
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 27-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ Τρικάλων και ΔΕΥΑΤ για την υποστήριξη του Δήμου στον τομέα της ειδ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 28-2005ΑΔΣ
Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων για τη Διετία 2005-2006
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 1.-2005ΑΔΣ
Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων για τη Διετία 2005-2006
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 2-2005ΑΔΣ
Εκλογή Γραμματέως Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων για τη Διετία 2005- 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 3-2005ΑΔΣ
Εκλογή Τακτικών Μελών Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων για τη Διετία 2005-2006
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 4-2005ΑΔΣ
Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων για τη διετία 2005-2006
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 5-2005ΑΔΣ
Εγκρίνει η αποζημίωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου της συνεδρίασης 19-1-2005 να κατατεθεί στον λογαριασμό που η ΔΕΚΟΜΕΤ άνοιξε στην Σ......
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2006 Αρ. Αποφ.: 6.2005ΑΔΣ
1 4.940 4.941 4.942 4.943 4.944 4.997