Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ορισμός του Δημ. Συμβούλου κ. Γ. Μπαλοδήμου Πρόεδρο του 2ου Ενιαίου Λυκείου Τρικάλων και μέλος του 2ου Γυμνασίου στη θέση του παραιτηθέντα....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 25-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του Σχ. Π. στην Π.Ε. "ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ" στο Ο.Τ. Γ. 471 με την αναγνώριση ιδιωτικής οδού σε Δημ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 26-2004ΑΔΣ
Αναβολή επανεξέταση και αυτοψία για το θέμα γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίηση του Ρ.Σ. στο Ο.Τ. Γ. 968 Α & Ο.Τ.Γ. 989 στην Π.Ε. ΠΥΡΓΕΤΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 27-2004ΑΔΣ
Αναβολή θέματος προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δημητρίου Σωτ. Παπαδημητρίου στις Καρυές. Να γίνει συνολική ρύθμιση όλων .....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 28-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρούμενη Δημοτική έκταση στην ιδιοκτησία Παύλου Αθανασάκη στην Π.Ε. Γέφυρα Πάσχου ΙΙ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 29-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Βασιλείου Μητρούσια & Ευθ.Γκάτη στο Ο.Τ. Γ 1351 Π.Ε. Μπάρα-Αλ.Μπάρα.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 30-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Ανταλλαγή ιδιοκτησίας Αθηνάς χήρας Γεωργίου Ψαρρή στην πλατεία Βουβής με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 31-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης 124,18μ2 στην ιδιοκτησία Νικ. Στ. Παλάτου στα ΚΟΥΤΣΟΥΜΥΛΙΑ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 32-2004ΑΔΣ
Έγκριση Πραγματοποίησης προσλήψεων για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Προσωπικού Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 33-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανακατασκευή Αίθουσας Ενδυνάμωσης Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 34-2004ΑΔΣ
Συγκρότηση Επιτροπής επίβλεψης εφαρμογής προγράμματος (περισυλλογή καταγραφή κλπ) αδέσποτων σκύλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 35-2004ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών –3.587,84 €- που προέρχονται από πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 37-2004ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, κ. Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου, να κινεί τον λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ......
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 38-2004ΑΔΣ
Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ενοικιάσεως του δικαιώματος καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι αυτεπιστ..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 39-2004ΑΔΣ
1 4.992 4.993 4.994 4.995 4.996 4.998