Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Παραλαβής Μελέτης Ερευνητικού Προγράμματος «Ανέγερση Εκμετάλλευση Χώρων Στάθμευσης & Συναφών Έργων» από το Α.Π.Θ.-Παράταση υπάρχ..
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 55-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για τη μορφή του Πεζοδρόμου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ» Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2005ΑΔΣ
Ένταξη Έργων – Μελετών ΔήμουΤρικκαίων στο νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 57-2005ΑΔΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αίθουσας Ενδυνάμωσης Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 58-2005ΑΔΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αίθουσας Κλειστού Στίβου Δημοτικού ΣταδίουΤρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 59-2005ΑΔΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή & Εξωραϊσμός Αποδυτηρίων Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλ...
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 60-2005ΑΔΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Πολεοδομικές Εφαρμογές Διαμόρφωση Κοινοχρ.Χώρων Ανατολικών Περ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 61-2005ΑΔΣ
Έγκριση Καθορισμού τιμής κρασπεδορείθρων– τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων – επιστρώσεων πεζοδρομίων
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 62-2005ΑΔΣ
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε εργασιών του έργου «Συντηρήσεις επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Τρικκαίων».
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 63-2005ΑΔΣ
Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ στη θέση του παραιτηθέντος από Δημ. Σύμβουλο κ. Παιδή Στ.»
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 64-2005ΑΔΣ
Ορισμός δύο (2) Δημ. Συμβούλων και δύο (2) δημοτών για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΚΤΕΤ
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 65-2005ΑΔΣ
Ορισμός Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΚΤΕ Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 66-2005ΑΔΣ
Ορισμός ενός (1) Δημ. Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ. της ΔΕΠΑ Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 67-2005ΑΔΣ
Ορισμός ενός (1) Δημ. Σύμβουλου ως αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ. του ΟΑΚΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 68-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου – ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την ενίσχυση του τομέα καθαριότητας της πόλης του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 69-2005ΑΔΣ
1 4.992 4.993 4.994 4.995 4.996 5.050