Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Επικυρωποίηση της υπ’ αριθμ. 95/2005ΑΔΣ που αφορά στην έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικία
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 168-2005ΑΔΣ
Έγκριση διακοπής της συνεδρίασης & συνέχιση αυτής στις 22 Απριλίου 2005 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8 μ.μ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 169-2005ΑΔΣ
Έγκριση καταβολής συνδρομής ποσού –200,00- Ευρώ εγγραφής του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Τρικκαίων στην Κεντρική Ένωση Δημοτ..........
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 170-2005ΑΔΣ
Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στο Μπρασόβ της Ρουμανίας με στόχο την προώθηση της αδελφοποίησης των Δήμων Μπρασόβ και Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 171-2005ΑΔΣ
Έγκριση) Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης «Αξιοποίηση Χώρου Φυλακών Τρικάλων» προϋπολογισμού –56.454,51-Ευρώ με διαγων......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 172-2005ΑΔΣ
Έγκριση:α) Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης «Νέου Νεκροταφείου ΠΥΡΓΟΥ» προϋπολογισμού –40.000,00-Ευρώ με διαγωνισμό ανοικτής
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 173-2005ΑΔΣ
Λήψη Απόφασης Περί ανταλλαγής Δημοτικής Έκτασης με ιδιοκτησίες Γενικού Νομαρχιακό Νοσοκομείο Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 174-2005ΑΔΣ
Απόρριψη ενστάσεως Ηλία & Σταυροπούλου κατά της υπ’ αριθ. 252/2004 ΑΔΣ « Γνωμοδότησης υπέρ της τροποποίησης σχεδίου πόλης με την επιβολή κοιν.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 175-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της Τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων στην Π.Ε. «Στρατώνες» με την επιβολή Κ.Χ. στο Ο.Τ.Γ481
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 176-2005ΑΔΣ
Έγκριση Επικαιροποίησης της με αριθ.60/2001Α.Δ.Σ.«Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στην περιοχή Αγία Μονή τμήμα ΙΙ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 177-2005ΑΔΣ
Έγκριση Ονομασίας & Μετονομασίας οδών
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 178-2005ΑΔΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΜΕΡΗΑ) ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 179-2005ΑΔΣ
Μετατόπιση Στάσης λεωφορείων επί της οδού Κονδύλη
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 180-2005ΑΔΣ
Μεταφορά Α’ πιάτσας φορτοταξί από την οδό Κολοκοτρώνη στην παραποτάμια κλειστή οδό (προέκταση της Όθωνος), όπισθεν των φυλακών
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 181-2005ΑΔΣ
Έγκριση το από 18/4/2005 πρακτικό της επιτροπής σχετικά με τον ορισμό θέσεων στάθμευσης φορτοταξί του Νικολάου Κουτσιούμπα
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 182-2005ΑΔΣ
1 5.089 5.090 5.091 5.092 5.093 5.164