Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Kανονισμού Διοίκησης & Διαχείρησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «Μουσείο Δημήτρη & Λέγκως Κατσικογιάννη
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 361-2005ΑΔΣ
Έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ΤΑΡΤΑΝ Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 435-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ του Προϋπολογισμού Εσόδων & Δαπανών Οικονομικού έτους 2005 του Ν.Π.Δ.Δ.του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «Μουσείο Δημήτρη & Λέγκως
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 362-2005ΑΔΣ
Έγκριση χορήγησης θέσεως στάθμευσης σε άτομο με ειδικές Ανάγκες
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 436-2005ΑΔΣ
Έγκριση συμμετοχής στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που πραγματοποιείται 9,10,&11 Νοεμβρίου 2005 στη Ρόδο αεροπορικώς
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 363-2005ΑΔΣ
Έγκριση ανάληψης πιστώσεων για δαπάνες του Ο.Α.Κ.Α. Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 437-2005ΑΔΣ
Ορισμός μέλους (πρόεδρο) της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Νηπιαγωγείου Κουτσομυλίων στην θέση του παραιτηθέντος Δημ. Σύμβουλο κ. Σαράντη.....
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 364-2005ΑΔΣ
Έγκριση μετάβασης Δημοτικής ομάδας στην πόλη Chongging (Τσον-Κίγκ) της Κίνας
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 438-2005ΑΔΣ
Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από την Νομαρχιακή Αυτ/ση 15.000,00€ για «Κατασκευή WC βοηθητικών χώρων στο 9ο Δημ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 365-2005ΑΔΣ
Αποδέχεται τα αιτήματα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού και εγκρίνει την προώθησή των προς επίλυση
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 439-2005ΑΔΣ
Έγκριση αποδοχής απόφασης ένταξης της πρόσκλησης 93 του Ε.Π. « Η Κοινωνία της Πληροφορίας
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 366-2005ΑΔΣ
Έγκριση ψήφισης πίστωσης (Διάθεση) ποσού 36.000,00 € για την κάλυψη δαπανών του Ο.Β.Σ.Δ.Τ
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 440-2005ΑΔΣ
Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το 1ο Υποέργο του έργου: «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών.......
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 367-2005ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, κ. Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου, να κινεί τον λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ........
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 441-2005ΑΔΣ
Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση πόλεων Τρικάλων – Brasov Ρουμανίας
Δημοτικό Συμβούλιο 08/10/2006 Αρ. Αποφ.: 368-2005ΑΔΣ
1 5,114 5,115 5,116 5,117 5,118 5,221