Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Συζήτηση αιτήματος των περιοίκων της οδού Κολοκοτρώνη και ομόρων οδών, σχετικά με την Καθημερινή λαϊκή αγορά
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 104Α-2009ΑΔΣ
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τη συνδικαλίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 105-2009ΑΔΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 106-2009ΑΔΣ
Έγκριση Α΄ Κατανομής έτους 2009 λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»- Ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 107-2009ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης επί Αναφοράς –Καταγγελίας του κ. Στυλιανίδη σχετικά με τη χορήγηση άδειας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 108-2009ΑΔΣ
Έγκριση αποζημίωσης των Σουγκάρη Αρετή του Νικολάου, Σουγκάρη Γεωργίου του Νικολάου & Γκουγκουλιάνου Ιωάννας του Αδάμου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Αγία Μονή Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 109-2009ΑΔΣ
Διόρθωση της αριθμ. 88/2009 ΑΔΣ, που αφορά προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της τεχνική εταιρείας «Αφοί Ντουρλιού – Αθ. Ευαγγελόπουλος» που βρίσκεται επί της οδού Συγγρού
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 110-2009ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 78-2009ΑΔΣ
Έγκριση μελέτης του έργου:«Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στο Δημοτικό κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων, προμήθεια τηλεσκοπικών κερκίδων
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 111-2009ΑΔΣ
Έγκριση ψήφισης πίστωσης των Σχολικών επιτροπών του Δήμου Τρικκαίων, για την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων, για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2008
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 79-2009ΑΔΣ
Ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής η οποία λαμβάνει την οριστική απόφαση επί διαφωνίας για την αναγκαιότητα της ευθανασίας σε αδέσποτα ζώα
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 112-2009ΑΔΣ
Έγκριση ψήφισης πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωσης μετακινούμενων αιρετών του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 80-2009ΑΔΣ
Έγκριση αύξηση ισχύος της παροχής Δ.Ε.Η. στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης που βρίσκεται στην πρώην Ζωαγορά
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 113-2009ΑΔΣ
Έγκριση ψήφισης διάθεσης πίστωσης των ετήσιων συνδρομών του Δήμου Τρικκαίων στον Παγκόσμιο Οργανισμό για θέματα Περιβάλλοντος I.C.L.E.I. καθώς και στην Παγκόσμια Ένωση Ψηφιακών Κοινοτήτων (INEC) για το έτος 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 81-2009ΑΔΣ
Έγκριση Οριστικής παύσης λειτουργίας των ενεργών ΧΑΔΑ Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 114-2009ΑΔΣ
1 5,135 5,136 5,137 5,138 5,139 5,525