Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Επιστροφής ποσού 100,96 € στον Μπουρούση Αθανάσιο του Χρήστου ως αχρεωστήτως εισπραθέν που καταβλήθηκε μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ για Δημοτικά τέλη και Δημοτικό φόρο
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 82-2009ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί «Κυκλοφοριακή αναβάθμιση και ανάδειξη της Αγ. Μονής»
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 115-2009ΑΔΣ
Έγκριση Επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης –ανακαίνισης οικοδομών σε διάφορα σημεία της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 83-2009ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και των Δήμων Ιωαννιτών,-Δ.Καρδίτσας,-Δ.Βόλου,-Δ.Νέας Iωνίας Βόλου,-Δ. Λαρισαίων ,-Δ.Κατερίνης ,-Δ.Βέροιας,-Δ.Λαμιέων,-Δ.Γρεβενών,-Δ.Κοζάνης για την Πράξη:«Δια-περιφερειακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συ
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 116-2009ΑΔΣ
Έγκριση Διόρθωσης διαγραφής οφειλέτη από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 84-2009ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και των Δήμων Ιωαννιτών,-Δ.Καρδίτσας,-Δ.Βόλου,- Δ.Νέας Ιωνίας Βόλου,-Δ. Λαρισαίων ,-Δ.Κατερίνης ,-Δ.Βέροιας,-Δ.Λαμιέων,-Δ.Γρεβενών,-Δ.Κοζάνης για την Πράξη:«Εγκατάσταση Δημοσίων Σημείων πρόσβασης κα
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 117-2009ΑΔΣ
Έγκριση διαγραφής ποσών:64.983,95 € από τους Σταμάτη Σωτήριο του Αλέξανδρου, Μπαλντά Αθανάσιο του Νικολάου, Κιάκου Κωνσταντίνα του Χρήστου,Πριμικύρη Παναγιώτα του Στυλιανού, Ιωάννου Χρ.κ.λ.π. ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 85-2009ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και των Δήμων: Δ.Ιωαννιτών,-Δ.Καρδίτσας,-Δ.Βόλου,-Δ.Νέας Ιωνίας Βόλου,-Δ.Λαρισαίων ,-Δ.Κατερίνης ,-Δ.Βέροιας,-Δ.Λαμιέων,-Δ.Γρεβενών,-Δ.Κοζάνης για την Πράξη:«Ενιαίο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας σ
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 118-2009ΑΔΣ
Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης του Σχολικού Αγροτεμαχίου στον Παυλάκο Κων/νο του Χρήστου, που βρίσκεται στον Συν. «ΚΑΡΥΩΝ», επιφάνειας τεσσάρων (4) στρεμμάτων
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 86-2009ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και των Δήμων Ιωαννιτών,-Δ.Καρδίτσας,-Δ.Βόλου,-Δ.Νέας Ιωνίας Βόλου,-Δ. Λαρισαίων ,-Δ.Κατερίνης ,-Δ.Βέροιας,-Δ.Λαμιέων,-Δ.Γρεβενών,-Δ.Κοζάνης για την Πράξη: «Δημιουργία WEBTV για τους πολίτες ενημερω
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 119-2009ΑΔΣ
Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Μιχαήλ Ταμήλου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 87-2009ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και των Δήμων Ιωαννιτών,-Δ.Καρδίτσας,-Δ.Βόλου,-Δ.Νέας Ιωνίας Βόλου,-Δ.Λαρισαίων ,-Δ.Κατερίνης ,-Δ.Βέροιας,-Δ.Λαμιέων,-Δ.Γρεβενών,-Δ.Κοζάνης για την Πράξη: «Εξοπλισμός & Οργάνωση Ολοκληρωμένου Δικ
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 120-2009ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της τεχνικής εταιρείας «Αφοί Ντουρλιού – Αθ. Ευαγγελόπουλος», που βρίσκεται επί της οδού Συγγρού
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 88-2009ΑΔΣ
Διακοπή της συνεδρίασης & συνέχιση αυτής στις 16-3-2009
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 121-2009ΑΔΣ
Έγκριση απ’ ευθείας Αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Δημητρίου Τζάνα, που βρίσκεται στον Συν. «Βαρούσι»
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 89-2009ΑΔΣ
1 5,136 5,137 5,138 5,139 5,140 5,525