Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης οικοδομών σε διάφορα σημεία της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 545-2008ΑΔΣ
Έγκριση Δωρεά παραχώρησης μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή στην Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 494-2008ΑΔΣ
Κατ’ αρχήν συμβιβαστική αποζημίωση των Αδελφών Κοτρώνη και Αποσ. Κόσσυβα για έκτασή τους εμβαδού 1092 τ.μ. έναντι του Μύλου Τσαγκάδα που απαλλοτριώθηκε Το τίμημα θα καθοριστεί από την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 547-2008ΑΔΣ
Έγκριση Δωρεάν παραχώρησης ενός μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή στην Διευρυμένη Κοινότητας Ασπροποτάμου
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 495-2008ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΩΝ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ» του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31-01-2009”
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 549-2008ΑΔΣ
Έγκριση Δωρεάν παραχώρησης ενός μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή στον Δήμο Κλεινοβού
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 496-2008ΑΔΣ
Έγκριση Ακύρωσης της 256/2008 ΑΔΣ & Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.του έργου «Αισθητική Ανάπλαση Όψεων Κατοικιών στα Σεισμόπληκτα του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 553-2008ΑΔΣ
Έγκριση Δωρεάν παραχώρησης ένα (1) όχημα πολλαπλών χρήσεων στο Δήμο Χασίων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 497-2008ΑΔΣ
Έγκριση Αναλυτικής Διακήρυξης και τευχών Δημοπράτησης στα πλαίσια της β’ φάσης για την κατασκευή του έργου «Υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την ανέγερση και εκμετάλλευση Χώρων Στάθμευσης & Συναφών Έργων...
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 554-2008ΑΔΣ
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2008
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 498-2008ΑΔΣ
Έγκριση κατ’αρχήν της Παραχώρησης κατά κυριότητα του Δημοτικού οικοπέδου επί της οδού Κανούτα (πρώην ηλεκτρικής εταιρείας) στην ΔΕΠΑ Τρικάλων & η οποία θα ολοκληρωθεί με την μετατροπή της ΔΕΠΑ Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.3463/2006 (ΔΚΚ
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 555-2008ΑΔΣ
Έγκριση Διαγραφής ποσού 1.521,29 € του Σιαλάτη Βασιλείου του Ανδρέα από καταβολή του 2% για τα έτη 2002, 2003, 2004, 2005 & 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 427-2008ΑΔΣ
Έγκριση Διαγραφής ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 499-2008ΑΔΣ
Έγκριση Εξουσιοδότηση στη ΔΕΠΑ Τρικάλων , για την διενέργεια διαγωνισμού στο οικόπεδο της οδού Κανούτα (πρώην ηλεκτρικής εταιρείας) , σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη και τα τεύχη Δημοπράτησης της Μελέτης εκμετάλλευσης Χώρων Στάθμευσης και Συναφών Έργω
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 556-2008ΑΔΣ
Έγκριση διαγραφής ποσού 2.206,50 € της Κατσιανάκου Θεοδούλας, 234,78€ της Νούσια Γεωργίας του Ιωάννη, 135,27€ του Ιακωβίδη Χαράλαμπου από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 428-2008ΑΔΣ
1 5,137 5,138 5,139 5,140 5,141 5,481