Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αναβολή λήψης απόφασης περί Γνωμοδότησης τροποποίησης Σχεδίου Πόλης επί της οδού Χατζηγάκη στο Δικαστικό Μέγαρο–Εξουσιοδότηση της Τεχν.
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 147.2004ΑΔΣ
Περί ανταλλαγής ιδιοκτησίας Αθηνάς Χήρας Γεωργίου Ψαρρή στην πλατεία Βουβής με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 148-2004ΑΔΣ
Απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου Σιαφαρίκα του Μιχ. Και Βασιλικής Συζ. Κων/νου Παπούλια για την διάνοιξη της οδού Σωκράτους.
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 149-2004ΑΔΣ
Απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Τσίμπα Βασιλικής χας Κων/νου Τσίμπα για την διάνοιξη της οδού Σωκράτους
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 150-2004ΑΔΣ
Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1015α περιοχή Σεισμοπλήκτων Τρικάλων με το Β.Κ. 96 Δημόσιο ακίνητο
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 151-2004ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ευαγγελίας Καλογήρου - Κλινάκη στον....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 152-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Γνωμοδότησης υπέρ της τροπ. σχεδίου πόλης αναθεώρησης Κ.Πύργου στα Ο.Τ.1003&1008 με την επιβολή χώρου κοινωφελών χρ...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 153-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης Τρικάλων στο τμήμα της Π.Ε. VI περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 154-2004ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίηση της αριθ. 121/2004 ΑΔΣ σ’ ότι αφορά το συνολικό τίμημα που θα καταβάλει ο Σακελλαρίου Βασ. για προσκυρούμενη Δημοτική έκ....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 155-2004ΑΔΣ
Έγκριση απ’ ευθείας αγορά αγροτεμαχίου εμβαδού 11.650 μ2 ιδιοκτησίας Ιουλίας Βλάχου του Ιωάν.....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 156-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ.Π.& Δανείων, για ρύθμιση χρεών
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 157-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης Περί μετατόπισης στάσης Λεωφορείων επί της οδού Γ. Κονδύλη
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 159-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συμβιβαστικής προσκύρωσης Δημοτικής έκτασης και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στην Πολ. Ενότητα Ι – Δεξιά Οδού Καλαμπάκας και σ.
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 160-2004ΑΔΣ
Παραχώρηση την χρήση των εγκαταστάσεων του 8ου Δημοτικού Σχολείου στην Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Ινστιτούτο Διαρκούς Εκ....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 90-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση Αύλειων χώρων εκπαιδευτηρίων Δήμου Τρικκαίων».
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 91-2004ΑΔΣ
1 5.137 5.138 5.139 5.140 5.141 5.160