Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση απόδοσης οφειλής παρελθούσης χρήσης συνολικού ποσού 78.202,99 € στον Γεώργιο Χρ. Γκέκα
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 101-2007ΑΔΣ
Κατάργηση Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου & 34ου Δημοτικού Σχολείου» & Σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής με την..........
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 102-2007ΑΔΣ
Έγκριση επιχορήγησης μέρους του κόστους αντικατάστασης κεραιών τηλεόρασης στον κεντρικό ιστό της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 103-2007ΑΔΣ
Έγκριση πίνακα κατάταξης αιτήσεων για χορήγηση δανείων σε αστέγους Τσιγγάνους
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 104-2007ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης για διαδικαστικές ενέργειες για την ίδρυση Α.Ε. με την Επωνυμία «Σφαγεία Τρικάλων Α.Ε.» εκ μέρους του Δήμου Τρικ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 105-2007ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υπό ίδρυση Α.Ε. με την Επωνυμία «Σφαγεία Τρικάλων Α.Ε
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 106-2007ΑΔΣ
Έγκριση διοργάνωσης & διάθεση πίστωσης ποσού που αφορά την εκδήλωση GLOBAL GRANTS-I.N.E.C
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 107-2007ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης δαπανών 6.022,16 € για πολιτιστικές δραστηριότητες
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 108-2007ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης δαπανών 5.307,72 € για πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου έτους 2007
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 109-2007ΑΔΣ
Ανάκληση της αριθ.63/2007 ΑΔΣ περι «Εγκρισης πίστωσης 10.000,00 € από πιστώσεις ΟΣΚ & Εγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων.............
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 110-2007ΑΔΣ
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2007
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 111-2007ΑΔΣ
Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου Δημ. Χώρου στη Νέα Ζωαγορά στην ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΧΡΟ για την πραγματοποίηση της 12ης Έκθεσης Επιχειρ............
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 112-2007ΑΔΣ
Έγκριση Παραχώρησης κοινόχρηστου Δημ. Χώρου στη Νέα Ζωαγορά για την εγκατάσταση του τσίρκου «MEDRANO
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 113-2007ΑΔΣ
Έγκριση Επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης οικοδομών σε διάφορα σημεία της
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 115-2007ΑΔΣ
Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη 34 από την εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΝΙΚΟΛ...................
Δημοτικό Συμβούλιο 15/05/2007 Αρ. Αποφ.: 116-2007ΑΔΣ
1 5,137 5,138 5,139 5,140 5,141 5,337