Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Εγκατάστασης Περιπτέρων
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 97-2009ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 7ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων».
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 130Β-2009ΑΔΣ
Έγκριση Χορήγησης θέσης στάθμευσης για Α.μΕ.Α
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 98-2009ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων».
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 130Γ-2009ΑΔΣ
Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων επί υπαρχόντων στύλων στη Σωτήρα
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 99-2009ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 130Δ-2009ΑΔΣ
Έγκριση αύξηση ισχύος της παροχής Δ.Ε.Η. σε λυόμενο οικίσκο (γραφείο Συλλόγου Τσιγγάνων) στον Πύργο Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 100-2009ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ.11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων».
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 130Ε-2009ΑΔΣ
Έγκριση αύξηση ισχύος της παροχής Δ.Ε.Η. στην οδό Πλούτωνος (Φ.Ο.Π.)
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 101-2009ΑΔΣ
Έγκριση συμμετοχής της Αντιδημάρχου κ.Βράντζα σε ημερίδα της ΕΕΤΑΑ στην Θεσσαλονίκη
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 131-2009ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 34/2009 ΑΔΣ ως προς τη θέση εγκατάστασης του Υποσταθμού Φυσικού Αερίου
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 102-2009ΑΔΣ
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δωρεάν στο ΙΣΑΑ του ΚΕΤΕΑΘ των δύο (2) λυόμενων κτιρίων, που βρίσκονται στο χώρο του Ειδικού Σχολείου στο Συν. Καρυών
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 132-2009ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης ελεγχόμενης στάθμευσης με το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 103-2009ΑΔΣ
Έγκριση Αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Τρικκαίων ποσού 2.500,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 133-2009ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί «Έγκριση των σχεδίων Προγραμματικών συμβάσεων και της υπογραφής αυτών, μεταξύ Δήμου Τρικκαίων & των υπολοίπων Δήμων της Ψηφιακής Κοινότητας στα πλαίσια των πέντε (5) προτεινόμενων πράξεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση 01_2.2_
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 104-2009ΑΔΣ
1 5,138 5,139 5,140 5,141 5,142 5,525