Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Μερικής Τροποποίησης των αριθμ. 102/2006 και 207/2006 Α.Δ.Σ. και τη γνωμοδότηση υπέρ της διαπλάτυνσης δημοτικής οδού από 4.00μ. σε 7.00μ. στα........
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 324-2007ΑΔΣ
Έγκριση Λήψης Δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 3.000.000,00 €, για εξόφληση Ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 325-2007ΑΔΣ
Έγκριση Σύστασης Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας για το έργο: «Επισκευή 4ου Δημοτικού Σχολείου» Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 326-2007ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης ισχύος σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση & Ανάδειξη Διατηρητέου Κτίσματος Μακρύ
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 327-2007ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Β’ φάση, οριστική μελέτη) μέχρι 30/10/2007
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 328-2007ΑΔΣ
Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Τρικ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 329-2007ΑΔΣ
Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 250/2006 του ονόματος Γεωργίου Ταμπακά & να γραφεί το ορθόν Δημήτριος Ταμπακάς
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 330-2007ΑΔΣ
Έγκριση κατ’αρχήν απ’ευθείας αγορά αποθηκών της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων στο Σιδηροδρομικό Σταθμό
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 331-2007ΑΔΣ
Έγκριση Λειτουργίας Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας στον Δήμο Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 332-2007ΑΔΣ
Έγκριση παραίτησης του Δήμου Τρικκαίων ως φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου: "Ίδρυση Σφαγείου τριών γραμμών σε αντικατάσταση...........
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 333-2007ΑΔΣ
Έγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτικής έκτασης στο Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων, για προσωρινή στάθμευση των Λεωφορείων
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 334-2007ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης Οφειλών παρελθούσης χρήσης οικ. έτους 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 27/09/2007 Αρ. Αποφ.: 335-2007ΑΔΣ
Έγκριση Λύση Σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης «Εμπλουτισμός Υδάτινου Όγκου των ποταμών Ληθαίου – Αγιαμονιώτη
Δημοτικό Συμβούλιο 20/09/2007 Αρ. Αποφ.: 265-2007ΑΔΣ
Έγκριση μελέτης ΦΑΥ-ΣΑΥ και Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ- ΔΕΚΤΕΤ & ΔΕΥΑΤ για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή υποδ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 20/09/2007 Αρ. Αποφ.: 267-2007ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού Μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή Αναψυκτηρίου στην Πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου
Δημοτικό Συμβούλιο 20/09/2007 Αρ. Αποφ.: 268-2007ΑΔΣ
1 5,139 5,140 5,141 5,142 5,143 5,360