Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Τρικκαίων ποσού 4.000,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 134-2009ΑΔΣ
Συζήτηση αιτήματος των περιοίκων της οδού Κολοκοτρώνη και ομόρων οδών, σχετικά με την Καθημερινή λαϊκή αγορά
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 104Α-2009ΑΔΣ
Έγκριση Διαγραφής ποσών 19.592,21 από τους:Τάτσιο Γεώρ. του Ιωάν., την εταιρεία Γάλλος Αρ. Αθ. Αναστ.& Σια ΕΕ, Βουτσελά Έλλη του Ευαγ., Τσότσουλα Νικ. του Δημητρίου,Στεφίκο Ζ.,την εταιρεία Λιάπη Αφοί, Λιάσχο Ηρακλή του Αθ., ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 135-2009ΑΔΣ
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τη συνδικαλίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 105-2009ΑΔΣ
Έγκριση διόρθωση –διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας & Σαράγια
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 136-2009ΑΔΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 106-2009ΑΔΣ
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 137-2009ΑΔΣ
Έγκριση Α΄ Κατανομής έτους 2009 λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»- Ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 107-2009ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης οφειλών παρελθούσης χρήσης
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 138-2009ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης επί Αναφοράς –Καταγγελίας του κ. Στυλιανίδη σχετικά με τη χορήγηση άδειας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 108-2009ΑΔΣ
Έγκριση του Κ.Α. 10-6162 (Λοιπά έξοδα τρίτων) Δεκτικός Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στον προϋπολογισμό του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 139-2009ΑΔΣ
Έγκριση αποζημίωσης των Σουγκάρη Αρετή του Νικολάου, Σουγκάρη Γεωργίου του Νικολάου & Γκουγκουλιάνου Ιωάννας του Αδάμου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Αγία Μονή Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 109-2009ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης μίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος με την επωνυμία «ΑΚΑΚΙΕΣ», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Σαραγίων και Αρριανού
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 140-2009ΑΔΣ
Διόρθωση της αριθμ. 88/2009 ΑΔΣ, που αφορά προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της τεχνική εταιρείας «Αφοί Ντουρλιού – Αθ. Ευαγγελόπουλος» που βρίσκεται επί της οδού Συγγρού
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 110-2009ΑΔΣ
Έγκριση καταβολής (1.500 €) ετήσιας Συνδρομής 2009 στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 29/05/2009 Αρ. Αποφ.: 141-2009ΑΔΣ
1 5,139 5,140 5,141 5,142 5,143 5,525