Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση της αριθ.2/2004 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων κατανομής πιστώσεων των Σχολικών Επιτροπών
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 98-2004ΑΔΣ
Έγκριση της αριθ.3/2004 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων «Περί αποστολής στο Δήμο Τρικκαίων προς έγκριση των......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 99-2004ΑΔΣ
Έγκριση της αριθ.4/2004 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων «Περί θεώρησης βιβλίων και στοιχείων των σχολικών....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 100-2004ΑΔΣ
Έγκριση χορήγησης θέσεων στάθμευσης για αναπηρικά ΙΧ
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 101-2004ΑΔΣ
Συμπλήρωσε την υπ΄ αριθ.15/2004 ΑΔΣ (Μεταφορά εγγυήσεων των τηλεχειριστηρίων από τον Δήμο Τρικκαίων στην Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΑ)
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 102-2004ΑΔΣ
Περί ορισμού επιτροπής, η οποία θ ασχοληθεί συνολικά με το θέμα της ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 125-2004ΑΔΣ
Έγκριση ανάκλησης της αριθ. 285/1999 ΑΔΣ με την αποδέσμευση έκτασης από κοινόχρηστο χώρο πρασίνου στο Ο.Τ.367 επί των οδών Κολοκοτρώνη - Θεοδ/λου..
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 103-2004ΑΔΣ
Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: Πολεοδομικές εφαρμογές (Διαμ. Κοιν. χώρων Ανατολικών περιοχών πόλεως Τρικάλων - Β ερ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 127-2004ΑΔΣ
Έγκριση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην οδό Τρικάλων Ριζαριού για την τοποθέτηση σταθερής Καντίνας στην Κων/νιά Κιάκου, κατοίκου.....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 104-2004ΑΔΣ
Ενέκρινε την πρόταση ανανέωσης του σχεδίου Διαφήμισης ( νέες θέσεις - πρόστιμα κλπ.)
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 105-2004ΑΔΣ
Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ.της ΔΕΠΑ Τρικάλων στις συνεδριάσεις
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 106-2004ΑΔΣ
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής στο PARKING α.έναντι ΔΕΗ β.στο υπόγειο PARKING έμπροσθεν Δικαστηρίων Τρικάλων & γ.στο υπαίθριο PARKING της οδού Καν....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 107-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων ΚΑΠΗ & ΔΕΚΟΜΕΤ στον Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας για την στήριξη & οργάνωση των.......
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 108-2004ΑΔΣ
Έγκριση Μελέτης κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 110-2004ΑΔΣ
Έγκριση Μελέτης κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ "ΓΑΡΔΙΚΑΚΙ
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 11-2004ΑΔΣ
1 5,417 5,418 5,419 5,420 5,421 5,438