Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Λήψη Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ. Π.& Δανείων ποσού -4.047.435,51- Ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Τρικκαίων, που.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 44-2004ΑΔΣ
Περί χαρακτηρισμού Δημοτικού χώρου 4,5 στρεμμάτων παραπλεύρως του 35ου Δημοτικού Σχολείου ως χώρο για την ανέγερση από την Νομαρχιακή Αυτοδ.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 45-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση εργασιών Ναϊσκου Συλλόγου Σαρακατσάνων»
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 46-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 4.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση –Αυτονομία της κεντρικής θέρμανσης του 33ου Δημοτ.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 47-2004ΑΔΣ
Έκφραση αλληλεγγύης στον Ισπανικό λαό για το τρομοκρατικό χτύπημα
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 48-2004ΑΔΣ
Περί έγκρισης Χωροθέτησης σημείων ενημέρωσης Ευρυζωνικών συστημάτων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 49-2004ΑΔΣ
Περί έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας 2ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αποκεντρωμένου, επί της οδού Στρατηγού Σαράφη κάτωθι του Φρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 50-2004ΑΔΣ
Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης της ΕΡΓΟΣΕ για την κατασκευή των υπόγειων διαβάσεων στις θέσεις "ΣΑΡΑΓΙΑ" & "ΓΚΑΖΕΛΟ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 51-2004ΑΔΣ
Γνωμοδοτεί υπέρ της Πολεοδόμησης της περιοχής όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρείας "Αδελφοί Δερπανόπουλου Α.Β.Ε.& των άλλων..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 52-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας Ι με την αλλαγή χρήσης στο Ο.Τ.Γ1206
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 53-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή της αναθεώρησης συνοικίας Σεισμοπλήκτων με την αλλαγή χρήσης στο Ο.Τ.1206...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 54-2004ΑΔΣ
Απέσυρε το θέμα Γνωμοδότησης υπερ της τροποποίησης σχεδίου πόλης στη Πολ.Ενότητα Ι–Δεξιά οδού Καλαμπάκας, με την επιβολή πεζοδρόμου πλ.3.50.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 55-2004ΑΔΣ
Όρισε Συντελεστή Δόμησης 0.8 στην έκταση που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Τρικκαίων στον Α.Ο.Σ.Τ. "ΤΡΙΚΚΗ" με χρήση Εμπορικά καταστήματα
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 60-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί Έγκριση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην οδό Τρικάλων Ριζαριού για την τοποθέτηση σταθερής Καντίνας στη.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 59-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί Γνωμοδότηση υπέρ της Αναγνώρισης Δημοτικού δρόμου από την κλινική Στοφόρου εως το ΝΑ άκρο του οικισμού ΤΡΙΚΚΗ.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 58-2004ΑΔΣ
1 5,418 5,419 5,420 5,421 5,422 5,428