Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Δήμου Τρικκαίων στην Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. & Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2006 Αρ. Αποφ.: 305-2005ΑΔΣ
Έγκριση Παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Νέα Ζωαγορά,την ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΧPO – για την πραγματοποίηση της 11ης Έκθεσης Κατοικίας Εξοπλισμ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2006 Αρ. Αποφ.: 306-2005ΑΔΣ
Έγκριση δαπανών για πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου οικ.έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2006 Αρ. Αποφ.: 308-2005ΑΔΣ
Συζήτηση σχετικά με την έκδοση αδειών σε ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ & ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο 05/10/2006 Αρ. Αποφ.: 309-2005ΑΔΣ
Εξέταση αιτήσεων Στυλιανής Μετσιμέα & Γεωργίου Μουτσιμέα «Περί απόδοσης οικοπέδου στην περιοχή Αγ. Μονής
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 273-2005ΑΔΣ
Ανταλλαγή τμήματος Δημοτικής Έκτασης (ΜΕΡΗΑ) με ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου διανομής της κτηματικής περιφέρειας Καρυών
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 274-2005ΑΔΣ
Έγκριση Μίσθωσης χώρων στέγασης για τις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων πέριξ των Περιμετρικών ορίων του Άλσους ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 275-2005ΑΔΣ
Έγκριση 7ου Συγκριτικού Πίνακα πράξεις εφαρμογής σχεδίου πόλης, στη Πολ.Ενότητα Ι- δεξιά οδού Καλαμπάκας
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 276-2005ΑΔΣ
Έγκριση 4ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης Πράξης Εφαρμογής σχεδίου Πολεοδομικές Ενότητας «Κεραμαριά
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 277-2005ΑΔΣ
Γνωμοδοτεί υπέρ της Τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων σε έκταση του Α.Ο.Ο.Α. με προσθήκη στις ήδη χρήσεις και την «ΣΥΝΕΤ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 278-2005ΑΔΣ
Έγκριση Κατανομής ενοριών και χωροθέτηση κοιμητηρίων πόλης Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 279-2005ΑΔΣ
Έγκριση Πολεοδόμησης του Στρατοπέδου ΠΟΥΛΙΟΥ με βάσει το Ν.2745/99
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 280-2005ΑΔΣ
Έγκριση Πολεοδόμησης του Στρατοπέδου ΣΙΣΚΟΥ με βάσει το Ν.2745/99
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 281-2005ΑΔΣ
Απόρριψη ένστασης κατά της αριθ. 200/2005 ΑΔΣ περί «Γνωμοδότηση υπέρ της διόρθωσης του ορίου μεταξύ του τομέα ΙΙΙ/Δ και του τομέα ΙΙ/Ζ στην Π......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 282-2005ΑΔΣ
Αποδοχή χρημ.1.200,00 € από την Νομ/κή Αυτ/ση Τρικάλων στον Δήμο Τρικκαίων για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αγ.Γεωργ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 230-2005ΑΔΣ
1 5,434 5,435 5,436 5,437 5,438 5,525