Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Μελέτης για την εκτέλεση του έργου «ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ (ΚΟΜΒΟΙ, ΦΑΝΑΡΙΑ)- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 263-2005ΑΔΣ
Έγκριση Α’Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:«Μελέτη Κατασκευή Ενημερωτικών-Πληροφοριακών Πινακίδων
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 264-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της Τροποποίησης Σχεδίου Πόλης Τρικάλων με την επανεπιβολή της ιδιωτικής οδού την προϋφιστάμενη προ του 1923 παρά την.....
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 265-2005ΑΔΣ
Απόρριψη αιτήματος για αποχαρακτηρισμό ιδιοκτησίας κληρ. Ευαγγελίας Χριστάκου επι της οδού Σουλίου από χώρο Σχολείου σε οικοδομήσ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 266-2005ΑΔΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ 832 ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΣΑΡΑΓΙΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 267-2005ΑΔΣ
Έγκριση Αποπεράτωσης όψεων κτιρίου
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 268-2005ΑΔΣ
Γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. Γ646, Γ649, Γ650, Γ651,Γ658, & Γ659 της περιοχής Αγίας Μονής Ι.
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 269-2005ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ. Γ608 στην Αγία Μονή τμήμα Ι στην ιδιοκ......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 270-2005ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής προσκύρωσης Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Χριστίνας Σελλούντού-Σβάνα, στην Πολεοδομική Ενότητα «Μπάρα-Αλώνια..
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 271-2005ΑΔΣ
Κατ’ αρχήν την απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου επί της οδού Κολοκοτρώνη
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 272-2005ΑΔΣ
Εξέταση αιτήσεων Στυλιανής Μετσιμέα & Γεωργίου Μουτσιμέα «Περί απόδοσης οικοπέδου στην περιοχή Αγ. Μονής
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 273-2005ΑΔΣ
Ανταλλαγή τμήματος Δημοτικής Έκτασης (ΜΕΡΗΑ) με ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου διανομής της κτηματικής περιφέρειας Καρυών
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 274-2005ΑΔΣ
Έγκριση Μίσθωσης χώρων στέγασης για τις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων πέριξ των Περιμετρικών ορίων του Άλσους ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 275-2005ΑΔΣ
Έγκριση 7ου Συγκριτικού Πίνακα πράξεις εφαρμογής σχεδίου πόλης, στη Πολ.Ενότητα Ι- δεξιά οδού Καλαμπάκας
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 276-2005ΑΔΣ
Έγκριση 4ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης Πράξης Εφαρμογής σχεδίου Πολεοδομικές Ενότητας «Κεραμαριά
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 277-2005ΑΔΣ
1 5,437 5,438 5,439 5,440 5,441 5,525