Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Γνωμοδοτεί υπέρ της Τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων σε έκταση του Α.Ο.Ο.Α. με προσθήκη στις ήδη χρήσεις και την «ΣΥΝΕΤ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 278-2005ΑΔΣ
Έγκριση Κατανομής ενοριών και χωροθέτηση κοιμητηρίων πόλης Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 279-2005ΑΔΣ
Έγκριση Πολεοδόμησης του Στρατοπέδου ΠΟΥΛΙΟΥ με βάσει το Ν.2745/99
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 280-2005ΑΔΣ
Έγκριση Πολεοδόμησης του Στρατοπέδου ΣΙΣΚΟΥ με βάσει το Ν.2745/99
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 281-2005ΑΔΣ
Απόρριψη ένστασης κατά της αριθ. 200/2005 ΑΔΣ περί «Γνωμοδότηση υπέρ της διόρθωσης του ορίου μεταξύ του τομέα ΙΙΙ/Δ και του τομέα ΙΙ/Ζ στην Π......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 282-2005ΑΔΣ
Αποδοχή χρημ.1.200,00 € από την Νομ/κή Αυτ/ση Τρικάλων στον Δήμο Τρικκαίων για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αγ.Γεωργ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 230-2005ΑΔΣ
Έγκριση εξόδων κίνησης αποστολής του Δήμου για την μετάβασή τους στην Αγγλία
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 231-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκπόνηση έρευνας «Αξιοποίηση Δημοτικών π......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 232-2005ΑΔΣ
Έγκριση διαγραφής ποσού στον Γκουτζιούπα Γεώργιο ως αχρεωστήτως βεβαίωση
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 233-2005ΑΔΣ
Απόρριψη ενστάσεων που στρέφεται κατά της αριθμ.90/2005 ΑΔΣ «Γνωμοδότηση υπέρ της επέκτασης ορίων Του χαρακτηρισμένου ως Παραδοσιακού τμ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 234-2005ΑΔΣ
Αναβολή θέματος -Εγκριση αποζημίωσης απαλλοτριούμενων ακινήτων (αίτηση Μαρίας Γάκη) για την διάνοιξη της οδού Βλαχάβα-Εγκριση υποβολής....
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 235-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ.Γ722
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 236-2005ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Κωνσταντίνου & κληρ. Δημ. Λεπενιώτη επί της οδού Μετ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 237-2005ΑΔΣ
Έγκριση αναστολής των οικοδομικών αδειών στον ΑΟΣ Τρίκκη για (1) ένα έτος
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 238-2005ΑΔΣ
Γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή του συνοικισμού Καρυών του Δήμου Τρικκαίων με την προσθήκη στο.......
Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2006 Αρ. Αποφ.: 239-2005ΑΔΣ
1 5,438 5,439 5,440 5,441 5,442 5,525