Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολείων του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 141-2004ΑΔΣ
Έγκριση εν μέρει τροποποίησης της 138/2000ΑΔΣ, ύστερα από αίτηση του καταστήματος Αφων Τζιοβάρα
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 142-2004ΑΔΣ
Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Τρικκαίων στο ετήσιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του Aalborg της Δανίας από 9-11/6/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 143-2004ΑΔΣ
Παράταση παραχώρησης της χρήσης στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ τμήματος εγκαταστάσεων του Βρεφονηπιακού Σταθμού...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 144-2004ΑΔΣ
Έκδοση ψηφίσματος για τον Οδικό Άξονα Ε-65
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 145-2004ΑΔΣ
Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών του 3ουΓυμνασίου Τρικάλων επί της οδού Βαλαωρίτου στη Γ.Γ.Ε.Ε. για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Εν...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 146-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί Γνωμοδότησης τροποποίησης Σχεδίου Πόλης επί της οδού Χατζηγάκη στο Δικαστικό Μέγαρο–Εξουσιοδότηση της Τεχν.
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 147.2004ΑΔΣ
Περί ανταλλαγής ιδιοκτησίας Αθηνάς Χήρας Γεωργίου Ψαρρή στην πλατεία Βουβής με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 148-2004ΑΔΣ
Απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου Σιαφαρίκα του Μιχ. Και Βασιλικής Συζ. Κων/νου Παπούλια για την διάνοιξη της οδού Σωκράτους.
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 149-2004ΑΔΣ
Απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Τσίμπα Βασιλικής χας Κων/νου Τσίμπα για την διάνοιξη της οδού Σωκράτους
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 150-2004ΑΔΣ
Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1015α περιοχή Σεισμοπλήκτων Τρικάλων με το Β.Κ. 96 Δημόσιο ακίνητο
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 151-2004ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ευαγγελίας Καλογήρου - Κλινάκη στον....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 152-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Γνωμοδότησης υπέρ της τροπ. σχεδίου πόλης αναθεώρησης Κ.Πύργου στα Ο.Τ.1003&1008 με την επιβολή χώρου κοινωφελών χρ...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 153-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης Τρικάλων στο τμήμα της Π.Ε. VI περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 154-2004ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίηση της αριθ. 121/2004 ΑΔΣ σ’ ότι αφορά το συνολικό τίμημα που θα καταβάλει ο Σακελλαρίου Βασ. για προσκυρούμενη Δημοτική έκ....
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 155-2004ΑΔΣ
1 5,475 5,476 5,477 5,478 5,479 5,493